Üstün Yetenekli Çalışanlar

Şirketler her geçen gün en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunun bilincine varıyorlar. Bu nedenle de insan kaynakları yönetim sistemlerine ve çalışanların geliştirilmesine verilen önem artıyor. Ancak, insan kaynakları yönetim sistemlerini oluşturan doğru insanı işe alma, doğru insanı motive edebilme ve geliştirme yaklaşımının temelinde ana yetkinlikleri doğru belirleme adımı vardır. Yetkinlikler kişinin işi yapabilirlik potansiyelini temsil [...]

Şirket Birleşmeleri

AB ile üyelik müzakereleri başladığında ülkemizde şirket satın alımlarının ve şirket birleşmelerinin artması bekleniyor. Şirket birleşmeleri sürecini iyi yönetmek, hem daha iyi değer yaratılmasını, hem de birleşen şirketlerin, çalışanları, tedarikçileri ve satış kanalları açısından faydalar sağlayabilir. Şirket birleşmeleri birkaç nedenle gerçekleşiyor: (1) Sektörde konsolidasyon, (2) Mevcut işi tamamlayıcı özelliklere sahip başka bir şirketle birleşerek güçlenme, [...]

Projelerin Başarısında Üst Yönetimin Rolü

Değişim hızının arttığı bir dönemde kurumlarımızda her geçen gün daha çok projeyi yönetmek durumunda kalıyoruz. İstatistikler çoğunlukla, projelerin ya zaman ve maliyet konusunda, ya da daha da önemlisi sonuçlarıyla beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu gösteriyor. Bu nedenle başarı için üst yönetimin dikkat etmesi gereken noktaları işlemek projelerdeki yönetim etkinliğimizi artıracaktır. Genellikle her hangi bir projeye başlamadan [...]