AB ile Müzakerelerde Temel Yaklaşımı

2005 yılı AB ile üyelik müzakerelerinin başlayacağı önemli bir dönüm noktası olacak. Müzakerelerin başlaması kararı alınırken yaşanan gelişmeler, maalesef ortaklık isteyen iki tarafın karşılıklı iyiniyetini tescil ettiği bir yaklaşımı değil, zorla kazanılan bir üyelik perspektifi algılaması yarattı. Bu algılama hem AB vatandaşlarında, hem de Türkiye’de önemli ölçüde değişmezse, önümüzdeki müzakere sürecinin kazan-kazan yaklaşımı ile sürdürülmesi [...]

Acil İşler mi? Önemli İşler mi?

Hayatınızı önünüze gelen acil işlerle meşgul olarak mı geçiriyorsunuz? Yoksa, sizin için önemli olan öncelikleri belirleyip, zamanınızı bu konular üzerindeki çalışmalar için mi kullanıyorsunuz? Acil işlerle ilgilenmek insanların kendilerini değerli hissetmelerine, adrenalin salgılayarak motive olmalarına ve başarıyı hemen görerek tatmin olmalarına neden oluyor. Bu nedenle, acil işleri yapmayı tercih ediyor ve bu konuda kendimizi geliştiriyoruz. [...]

Batı Küreselleşmeyi Kurban Edecek mi?

Küreselleşme her geçen gün hızını artırıyor. Küreselleşmenin en önemli destekçileri ise bu süreçte ekonomik büyümeden en büyük payı alan ABD ve AB. Küreselleşme sayesinde bu süreci erken kavrayan şirketler hem cirolarını, hem de karlılıklarını önemli ölçüde artırdılar. Bir çoğunun ekonomik etki alanı ülkelerinkini aşmaya başladı. Kürselleşmenin en yaygın olduğu alan finans piyasaları. Günlük para hareketleri, [...]

İstihdamı Geliştirmek

Türkiye’nin en önemli sorunu istihdam sorunudur. Çeşitli tahminlere göre geçtiğimiz bir yıl içinde işsizler ordusuna katılan 1.5-2 milyon kişiyle birlikte işsiz sayısı 5 milyon kişi kadardır. Çalışabilir nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturan bu rakamlarla, Avrupa’nın en büyük işsizlik oranına sahip ülke konumundayız. Üstelik bu rakamlar, büyük ölçüde genç yaşta emekli olup da çalışmayanlarla, ‘‘eksik istihdam’’ [...]

Bireysel Pazarlama

Bilginin ve bilgili insanın önemi arttıkça, bireysel pazarlamanın önemi de artıyor. Özellikle profesyonel uzmanlık isteyen katma değerli işlerde çalışanların, ağ ekonomisinde başarıyı yakalayabilmeleri için sadece işlerini iyi yapmakla yetinmeyip, aynı zamanda bireysel pazarlama konusunda da girişimci olmaları gerekiyor. Örneğin, doktorluk, avukatlık, danışmanlık, ar-ge mühendisliği, tasarımcılık gibi meslek sahipleri kendilerini iyi pazarlayabilmeyi de öğrenmeli. Bu mesleklerde [...]