Kızlarını Eğiten Yaşam Kalitesini Geliştirir

Bir toplumun gelişmesi, yaşam kalitesinin artması, o toplumun insan kaynaklarını ne kadar etkin kullandığı ile belirleniyor. İnsan kaynağının verimli ve etkin kullanımı ise eğitim ile belirleniyor. Nitekim, ülkelerinde ciddi bir eğitim reformu gerçekleştiren ülkelerin, bu reform başladıktan sonra 10-15 sene içinde ekonomik gelişmelerinde zıplama yaşadıkları biliniyor. Ülkelerin nüfus yapılarında bazı farklılıklar olsa da, ortalamada toplumların [...]

Katılım Demokrasinin Kalitesini Artırır

Uygulanmayan kararlar değer yaratmaz. Sahiplenilmeyen kararlar ise iyi uygulanamaz. Demokrasinin en önemli faydalarından biri de kararların katılımcı anlayışla alınmasını ve dolayısı ile iyi uygulanmasını sağlamaktır. Önceleri toplum yaşamını etkileyen konular, oy hakkına sahip olanlar tarafından topluca karara bağlanırdı. Bu anlamıyla “katılımcı” olarak nitelenen demokrasi, giderek “temsili” demokrasiye dönüştü; çünkü katılımcı sayısı da, kararların karmaşıklığı ve [...]

Hayal Kurmanın Gücü

Türkiye’nin gündemindeki en önemli konu AB ile ilişkiler. Bu ilişki sürecini yürütürken kendimize güvenmek, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda AB’nin de geleceğini şekillendirebileceğimize inanmak arzulanan bir gelecek için ilk adımdır. Bu konudaki yaklaşımımızı sadece düşünce boyutunda bırakmayıp, bugünden gelecek için attığımız adımları geleceğin AB’sine katkıda bulunmak üzere atmaya başlarsak, AB’nin geleceğinde de söz sahibi olabiliriz. [...]

Yaşam Önerileri

Dünya Gazetesinin Yönetim Ekindeki bu son yazıda yeni yıl ile birlikte uygulamaya başlanabilecek bazı yaşam önerilerini sizlerle paylaşmak istedim. Bu vesile ile okuyucularımıza sağlıklı, mutlu ve bereketli bir Yeni Yıl diliyorum. İşte, yaşam önerilerinden bir demet:  İnsan, alışkanlıklarının eseridir. İyi alışkanlıklar edin.  Güven, gelişmenin temelidir. Güven ve güvenilir ol.  Düşünce, eylemin temelidir. [...]