Antalya’nın Markalaşması

Antalya son yirmi yıldaki yatırım atağı ile dünyanın önemli turizm merkezleri arasına girmeye başladı. Ancak, Türkiye’nin bu gelişen turizm hacminden ne kazandığı sorusuna yeterince odaklanamıyoruz. Turist sayılarındaki artış bizi memnun etmeye yetiyor. Tıpkı ihracatta da yaratılan katma değer yerine artan cirolara odaklanmamız gibi. Oysa, katma değere odaklanabilmek için Antalya’nın zihinlerde farklı boyutlarıyla yer edinmesi, yapılan [...]

Hoşgörünün Beşiği: Anadolu

Bugün dünyanın en çok ihtiyacı olan kavramlardan birisi de hoşgörü ve farklılıkların birarada yönetimi. İnsanlarin, kültürlerin, dinlerin ve fikirlerin yüzyıllardır bir arada varolduğu ve iç içe geçtiği Anadolu’da hoşgörü ve farklılıkları bir arada yönetme konusunda geniş bir deneyim var. Anadolu, hoşgörünün ve farklılıkları bir arada yönetmenin hassas ayarlarına büyük katkılarda bulunabilecek bir tarihsel mirasa sahip. [...]

Eğitimde İçerik ve Süreç

Türkiye, eğitim çağındaki gençlerin toplam nüfusa oranı en yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de eğitim politikaları oluşturulurken nicelik nitelikten daha öncelikli bir konum taşıyor. Oysa her yıl milyonlarca gencimizin zamanlarını ne kadar etkin olarak kullanabildiğimizi ve onları geleceğe hazırlamada ne kadar başarılı olduğumuzu belirleyen en önemli unsurlardan birisi de eğitimin kalitesidir. Eğitim [...]

Şirket Alımında Başarı

Türkiye’de ekonomik ve siyasi istikrar artıkça yabancı sermayenin Türk şirketlerine olan ilgisi de artıyor. Bunun sonucunda da birçok Türk şirketinin küresel oyuncular tarafından satın alınmaya başladığını görüyoruz. Küresel ekonomide şirket birleşmeleri neredeyse kaçınılmaz bir olgu. Ancak, ülkenin rekabet gücünün artması bu süreçte pasif olarak yer alıp şirketlerini satarak yarattığı değeri nakde çeviren oyuncular kadar, aktif [...]