Fikrin Finansmanı

Günümüzde fikirler ve kavramlar zenginlik üretmekte tarlanın, fabrikanın, makinanın önüne geçiyor. Projeler ilk önce bir fikir olarak ortaya çıkıyor, daha sonra bu fikir bir proje haline getiriliyor ve uygulanmaya başlıyor, uygulama başırılı olduğunda da projenin boyutu büyütülerek piyasa payının artması sağlanıyor. Değer yaratacak projelerin hayata geçebilmesi için projelerin her aşamada finans kaynağına ihtiyaçları oluyor. Günümüzde [...]

Demografik Gelişmeler

Gelecek ile ilgili değerlendirmeler yapılırken çevre şartlarının nasıl gelişeceği ile ilgili teknolojik, sosyoljik, ekonomik, ve demografik birçok tahmin yapılır. Bu gibi tahminler içerisinde en kolaylıkla ve isabetle belirlenenler arasında demografik veriler yer alır. Oysa, birçok kurum demografik verileri gelecek ile ilgili stratejilerini oluştururken yeterince dikkate almıyor. Örneğin, bu nedenle Türkiye’de doğuda yaptırılan birçok okul binası [...]

Markanızı Kim Temsil Ediyor

Marka değeri bir çok kurumun en önemli varlıkları arasında yer alıyor. Marka değerini artırmak için birçok yatırım, tanıtım yapılıyor. Peki, markanın değerini gerçekten yapılan tanıtımlar mı belirliyor? Aslında, markanın nasıl tanıtıldığı, o markayı tanıtanların kim olduğu gibi konular önemli olmakla birlikte, aslında en önemli tanıtım bir kurumun ürün ve hizmetlerinin sunumunun yapıldığı anda yaşanan deneyimdir. [...]

Kurumsal Yapılar ve Yatırım

Bir ülkenin gelişmesinde en önemli girdilerden birisi de o ülkeye yapılan yatırımlardır. Uluslararası şirketlerin bir ülkeye yatırım yaparken değerlendirmeye aldıkları en önemli konular arasında o ülkenin kurumsal yapılarının gelişmişliği de yer alıyor. Bu nedenle, Türkiye’nin daha çok yatırım çekebilmesi için yatırımcıların değerlendirmelerinde önem taşıyan bu konudaki gelişimini sürekli olarak izlemesi ve geliştirmesi gerekiyor. Bir ülkenin [...]