Ulusal Kalite Hareketi

Yaşam kalitemizi geliştirebilmek için her düzeyde yönetim kalitemizi geliştirmeliyiz. İşte bu anlayışı yaymak üzere 1998 yılında Türkiye’de KalDer, Ulusal Kalite Hareketi’ni başlattı. Ulusal Kalite Hareketi’nin ilk hedefi kalite anlayışının toplumun her kesimi için geçerli olması gerektiğini anlatmak üzere çok farklı yörelerde, farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki kurumlarda bu anlayışı hayata geçirecek iyi örnekler yaratılmasıydı. Bunun [...]

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sektörler Arası İşbirliği

Sürdürülebilir kalkınma için kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (üçüncü sektör) arasındaki işbirlikleri büyük önem taşıyor. Ancak, bu farklı sektörlerde çalışan kurum ve kişilerin birlikte çalışabilmeleri de pek kolay olmuyor. Bu nedenle, farklı sektörler arasındaki işbirliklerinin daha etkin çalışabilmesini sağlayacak yaklaşımlar, aslında toplumsal sorunların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir reçete oluyor. [...]

Kalite Felsefesini Öğretebilmek

Yeni bir eğitim yılı başlarken bu sürecin tüm paydaşları: öğrenciler, öğretmenler ve veliler gençlerimizin yaşamlarındaki bu önemli hazırlık dönemini ne kadar faydalı geçirdiklerini sorgulamalı ve geliştirmeliler. Eğitim hayatını sadece bir bilgi yükleme dönemi olarak görmemeli, gençlere gelecekteki hayatlarında başarılı olmaya yönlendirebilecek davranışları alışkanlık haline getirebilecek deneyimler kazandırmaya da çalışmalıyız. Gelecekteki yaşam kalitesini geliştirebilmek için bugünden [...]