Kurumsal Bakış Açısını Genişletmek

Şirketlerin fırsatları ve riskleri zamanında ve doğru olarak belirleyebilmeleri için çevrelerindeki gelişmeleri öngörebilme ve yeni fikirler üretebilme kapasitelerini geliştirmeleri gerekiyor. Yeni bir yıla girerken bu konuda başlatılabilecek yeni yaklaşımları da belirlemek faydalı olabilir. Bakış açısını geliştirmek isteyen şirketlerin üst yönetimi öncelikli olarak sektörleri hakkında herşeyi bildikleri varsayımını yapmamaya dikkat etmeli. Önemli bir kurumsal öğrenme metodu [...]

Göç ve İnsan Hakları

İnsan hakları, suçluluk nedeniyle ortaya çıkan sınırlamalar hariç, her insanın istediği zaman ülkesinden çıkabilmesini, istediği zaman da geri dönebilmesini gerektiriyor. Ancak, insanların başka ülkelere girebilmesi, hele o ülkelerde iş bulabilmesi önemli sınırlamalarla düzenleniyor. Demokrasinin ve adaletin temel ilkelerinden birisi olan fırsat eşitliği bir ülkenin vatandaşları arasında sağlanmaya çalışılırken, ülkeler arasında bu konuda bir serbesti sağlanması [...]

Şirket Stratejisi ve Kariyeriniz

Çalışanlar genellikle stratejiyi üst yönetimin ilgilendiği bir konu olarak algılar ve çalışmalarını günlük işlere odaklamayı tercih ederler. Oysa, şirket stratejisini iyi anlamak, günlük işlerle ilişkisini kurabilmek, kurum içindeki iletişimde konuların strateji ile bağlantısını kurabilmek, çevre şartlarını ve rakiplerin davranışlarını stratejik bakış açısoyla değerlendirip şirketin strateji geliştirme sürecine anlamlı katkılarda bulunmak bir çalışanın kariyerinde ilerlemesini sağlamak [...]

Yeni İşlere Girmek

İşlerin özellikle iyi veya kötü gittiği dönemlerde birçok girişimci ya mevcut işlerinin yanısıra, ya da eski işlerinin yerine geçmek üzere yeni girilecek iş alanları belirlemeye çalışırlar. Özellikle ülkemizde, yeni iş alanlşarı belirlenirken, ‘komşudan etkilenme sendromu’ ön plana çıkar. İyi kazanç sağlayan bir iş görüldü mü o işin aynısını yapmaya özenilir. Bu yaklaşım, kendisini yeterince ayrıştıramamış [...]