Liderlik Yetkinliklerini Geliştirmek

Lider, insanları bir hedef doğrultusunda harekete geçirebilen kişidir. Liderlik etki yapılacak davranışa ve ortama göre bazı farklı özellikler gerektirebilir. Örneğin, savaşta liderlik ile siyasette liderlik, üniversitede liderlik, farklı kişisel özellikler gerektirebilir. Bir şirkette yeni girişim döneminde liderlik ile, kurumsallaşma döneminde liderlik farklı özelliklerin ön plana çıkmasını gerektirebilir. Ancak, liderlerin bazı ortak özellikleri de var. Bu [...]

Kurumsal Öğrenme Hızını Geliştirmek

Kurumsal öğrenme hızını geliştirebilen şirketler rekabette de öne geçebiliyorlar. Şirketlerin değişik birimleri arasında çekişme değil, öğrenme kültürü oluşturulması birçok fayda sağlayabiliyor. Örneğin, en iyi uygulamaların paylaşılması maliyet düşürmede öenmli bir araç oluyor. Şirketin farklı bölümleri ile iletişim içinde olanlar kurumsal deneyimi kararlarına yansıtarak, daha kaliteli kararlara ulaşabiliyorlar. Farklı birimler ve coğrafyalar arasında deneyim ve ürün [...]

Yenilikçiliğin Önündeki Engeller

Başarı için en önemli unsurlardan birisi de yenilikçilik ve yaratıcılıktır. Bu nedenle başarılı olmayı hedefleyen şirketler yenilikçiliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya gayret etmeli. Bu konuda başarılı olabilmek için ne gibi engellerle karşı karşıya olduklarını iyi anlamaları gerekiyor. Yenilikçilik ve yaratıcılığın farklı aşamalarında farklı engellerle karşılaşılıyor. Sonuca ulaşabilmek için her aşamadaki engellerle mücadele etmek gerkiyor. Örneğin, [...]

İyi Karar, Hızlı Uygulanandır

Şirketlerin karlılığını belirleyen en önemli unsurlardan birisi de piyasaya yenilik sunabilme kapasitleridir. Bir uygulamanın yenilik olabilmesi için, tanım gereği, rakiplerden önce hayata geçirilmesini gerektirir. Bu nedenle şirketler başarı için sadece doğru kararları alabilmeyi değil, aynı zamanda alınan kararların hızla uygulanabilmeyi de hedefliyorlar. Organizasyon yapılarını hızlı karar alabilmek üzere kurgulamaya çalışıyorlar. Bir organizasyonun etkili çalışabilmesi için [...]

Şirketlerin Toplumsal Sorumlulukları

Şirketlerin yerine getirmesi gereken dört temel sorumluluk var: (i) Ekonomik – verimli ve karlı olmak, (ii) Hukuki – kanunlara uymak, (iii) Etik – kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak, ve (iv) Sosyal – toplumsal sorunların çözümü için gönüllü katkıda bulunmak. Kurumsal sosyal sorumluluk, doğrudan bu sorumlulukların son ikisini, ancak dolaylı olarak hepsini içeriyor. [...]