Mekan Bağımsızlığı

Dünya her geçen gün daha da küçülüyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler işlerin sadece belli merkezlerde değil, müşteriye yakın her noktada yapılabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda işlerin dünyanın dört bir köşesindekilerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilebilmesini de sağlıyor. Üstelik, teknolojik gelişmeler dünyanın herhangi bir köşesindeki bireyi de çok güçlü kılabiliyor. Bir bilgisayar ve telefona sahip olan herkes, Avrupa’daki [...]

Müşteri Tatminini Ölçebilmek

Şirketlerin geleceğini belirleyen en önemli unsur, en son dönemde elde ettiği karlılık değil, müşterilerini ne kadar tatmin ettiği ve müşterilerinin gözünde vazgeçilmez konuma geldiğidir. Oysa şirket yönetimlerinde ve yönetim kurullarında en yakından takip edilen bilgiler şirketin müşteri ilişkileri ile ilgili bilgiler değil, finansal bilgilerdir. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi de finansal gelişmelerle ilgli standartların [...]

Yönetim Kurullarında Denetim

Şirketlerin kurumsallaşma çalışmalarında üzerinde önemli durulan konulardan birisi de denetim mekanizmalarının sağlıklı olarak kurulmasıdır. Yönetim kurullarının denetim fonksiyonun başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için çeşitli yaklaşımları dengeli olarak kullanması gerekiyor. Sağlıklı bir denetim süreci oluşturabilmek için öncelikle hangi kararların uygulamaya alınmadan önce, ne gibi onay mekanizmalarından geçmesi gerektiği belirlenmelidir. Önceden onay alınacak kararların çok olması [...]

İyileri Tercih Edebilmek

Toplumlar rekabet güçlerini ve refah düzeylerini artırabilmek için sürekli bir yarışma içindedir. Önemli olan geçmişle karşılaştırılan performans değil, rakiplerle göreceli konumda ne kadar iyileşme sağlandığıdır. Toplumların dünyadaki sınırlı kaynaklardan faydalanabilme düzeyi bu göreceli konumlarıyla belirleniyor. Bu nedenle kurumlarının en iyi şekilde yönetilmesini sağlayabilen toplumların başarıya ulaşabilme olasılıkları da, o toplumların refah düzeyleri de artıyor. Bu [...]