Düşünce Merkezleri

Düşünce eylemin temelidir. Bireyler, kurumlar ve toplumlardan gelecek için fikri hazırlık düzeyi yüksek olanlar, geleceği şekillendirebilmek konusunda da avantajlı olurlar. Gelecek, birçoğu kontrol edilemeyen farklı trendin ve gelişmenin sonucunda şekilleniyor. Ancak geleceğin arzulanan şekilde oluşması için ne kadar erken harekete geçilirse, arzulanan geleceği şekillendirmek de o kadar daha kolay ve etkili olabiliyor. Bu nedenle, gelecek [...]

Türk – ABD İlişkilerini Geliştirebilmek

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri paylaşmak temeline dayanıyor. Her ilişkide olduğu gibi zaman zaman çıkar veya öncelik farklılıkları ilişkilerde iniş çıkışlara neden olabilmektedir. Ancak, her iki ülke halkının da ortak değerlere bağlılığı bu farklılıkların aşılabilmesini ve ilişkinin uzun soluklu ve sağlam temelli olmasını sağlamaktadır. [...]

Standartları Değiştirebilmek

Bir standart yaygın olarak benimsendikten sonra onu değiştirmek çok güç oluyor. Çünkü, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Oysa, dünyada hızla değişen şartlar karşısında bazen en etkili çözümler varsayımlarımızı tekrar değerlendirip, alışkanlıklarımızı değiştirerek bulunabilir. Örneğin, daktilo için geliştirilen “QWERTY klavye” standardı, mekanik daktilolarda yazı yazma hızını, tuşların birbirine çarpmasını önleyecek şekilde azaltmak amacıyla tasarlanmıştı. Elektrikli klavyelerin gelişmesinden sonra [...]

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bir ürünün parçalarının üretildiği yan sanayicisinden ana firmaya, toptancıdan bayilere ve nihai müşteriye kadar ulaşımındaki fiziksel ürün, bilgi ve para akışına bir bütün olarak tedarik zinciri deniyor. Müşteriler için katma değeri yükseltebilmenin en temel araçlarından birisi de bu akışları hızlandırmaktan geçiyor. Bir zincirin gücünü en zayıf halkası belirler. Tedarik zincirindeki riski ve başarıyı da en [...]