İç Hukuk Müşaviri

Dünyada şirketlerin tabi oldukları kanunlar ve kurallar her geçen gün daha da artıyor. Şirketler için risk yönetiminde önemli konulardan birisi de bu kanun ve kurallara uyum konusunda yaşanabilecek sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle, birçok şirket tam zamanlı olarak iç hukuk müşaviri pozisyonunu oluşturmaya başlıyor. Bu hukuk müşavirlerinden beklenen sadece kanunları bilmek ve yorumlamak değil, [...]

Yeni Girişimin Finansman Sunumu

Türkiye’ye duyulan ilgi arttıkça, Türk girişimcilerinin yeni fikirleri için finansman bulma olasılıkları da artacak. Bugünden birçok girişim sermayesi fonu Türkiye’de cazip yatırım fırsatları aramaya başladı. Ancak, bu fonların karşılaştıkları en önemli sorun ya yeterince cazip girişimlerin olmaması, ya da girişimcilerin bu fonlardan finansman sağlama konusundaki yaklaşımlar hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmaması. Bu nedenle, yeni girişimcilerin [...]

Kur Mu? Yönetim Anlayışı Mı?

Türk Lirasının daha değerli hale gelmesi ve dünyada başka ülkelerin de üretim kapasitelerini hızla geliştirmeleri üreticilerimizi rekabet gücü açısından daha büyük atılımlar yapmaya zorluyor. Düşük enflasyon ortamında katma değerin öneminin artması, nitelikli üretime duyulan ihtiyaç ve başka ülkelerin de aynı üretimi yapabilir hale gelmeye başlaması sanayicimizi olumsuz etkileyen unsurlar. Ancak, yönetim anlayışını değiştiremeyen şirketler, kurlar [...]

Yönetim Kurulları ve Bilgi Sistemleri

Yönetim kurulları için en önemli konulardan birisi de toplantılarda stratejik konulara yeterli ağırlığın verilmesini sağlamaktır. Yönetim kurulu üyelerinin şirketin performansını değerlendirme, fırsat ve tehditleri algılayabilme yetkinliğini geliştirebilmeleri toplantı hazırlıklarının doğru bilgilere dayandırılmasıyla sağlanabilir. Bu nedenle, yönetim kurulları için en önemli konulardan birisi de kendilerine sunulan bilgilerin güvenilirliği, tutarlılığı, ve kapsamıdır. Birçok şirkette yönetim kurullarına hazırlanan [...]