İşsizlik Sendromundan Kurtulmak

Araştırmalar Türkiye’deki en önemli sorunun işsizlik olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle girişimciler, siyasetçiler veya bilim adamları bu sorunun çözümüne katkı yapmaya odaklanmalı. İşsizlik sorununu çözebilmek üzere bireylere, şirketlere, ve devlete değişik roller düşüyor. Öncelikle, konuyu bireyler olarak ele aldığımızda iş bulabilmek için uğraşlarımızın ağırlığını bize bu konuda yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir yakınımızı bulmaya değil, istediğimiz [...]

Yenilikçilik

Değer yaratmanın temeli yenilikçilikten geçiyor. Genel kanının aksine, şirketlerin yenilikçilik gösterebilecekleri alanlar sadece yaratıcı yeni ürün çıkarmakla sınırlı değil. Önemli alanlardan birisi iş modelinde yapılabilecek yenilikçiliktir. Örneğin, otomobil satışı yerine kiralama modeline geçiş, sadece üretim ve satıştan değil, aynı zamanda bakımdan da kar elde edebilmeyi ve müşteriler ile daha uzun vadeli ilişkiler kurabilmeyi sağlıyor. Yenilikçilik [...]

İş Dünyasında Riskler

Şirket yönetim kurulları şirketin karşılaşma potansiyeli olan riskler ve bu riskler için yapılan hazırlıkları da düzenli olarak gündemlerine almalı. Çünkü şans, hazırlıklı olanlara güler. İş dünyasında karşılaşılabilecek riskleri iki ana bölümde incelemek mümkündür: (i) girdi ve üretim riskleri, ve (ii) pazar riskleri. Örneğin, tedarikçilerde yaşanabilecek finansal, teknik veya sosyal sorunlar şirket için kritik girdilerden mahrum [...]

Kamu Sektöründe Fizibilite

Kamu sektörü projeleri toplumsal fayda sağlamak üzere gerçekleştirilen ve vergi gelirleriyle finanse edilen yatırımlardır. Bu nedenle, projeye başlamadan önce dikkatle incelenmesi ve fizibilitesinin detaylı bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Bir kamu projesinin sağlıklı bir şekilde fizibilitesinin yapılabilmesi için konuya farklı açılardan yaklaşmak gerekiyor. Bir proje öncelikle ekonomik olarak artı değer yaratma potansşyeli ile değerlendirilerek ekonomik [...]

Fiyat Belirleme

Doğru fiyatlandırma kararları bir ürün veya hizmetin piyasada başarılı olabilmesi için en önemli kararlardan birisidir. Özellikle teknolojinin büyük bir hızla değiştiği, tüketicilerin internet üzerinden dünyanın dört bir köşesindeki rakiplerin ürünleriyle karşılaştırma yapabildikleri, ve her geçen gün yeni rakiplerin piyasaya girdikleri bir dönemde fiyatlandırma konusunda yapılan yanlışlıklar ürün veya hizmet doğmadan ölmesine neden oluyor. Bu nedenle [...]