Değişen Güç Dengeleri

Dünyadaki güç dengelerinde önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri anlamak ve geleceğe ilişkin hazırlıklar yapılırken bu yönde adımlar atabilmek de önem kazanıyor. Değişen güç dengelerindeki önemli bir boyutu jeopolitik değişimler oluşturuyor. Örneğin, dünyanın ekonomik büyümesinde Çin ve Hindistan’ın rolü önemli ölçüde artıyor. Üstelik bu değişim sadece ekonomik boyut ile sınırlı kalmayıp, sosyolojik, kültürel, teknolojik, hatta askeri [...]

Stratejik Konuşlanma

Stratejide önemli kavramlardan birisi de konuşlanmaktır. Askeri gücün düşman karşısında nasıl konuşlanacağından tutun da bir ürünün süpermarket raflarında nasıl konuşlanacağına kadar çok farklı kararlar aslında stratejik öneme sahip. Örneğin, lüks markaların satılacağı dükkanların şehrin en yüksek kira gideri olan caddelerinde konuşlanması neredeyse bir zorunluluk. Çünkü, lüks markaların imaj değeri sadece ürünün kendisiyle değil, aynı zamanda [...]

Etkin Ar-Ge

Şirketleri geleceğe taşıyan onların yenilikçilik kapasitesidir. Bu nedenle geleceğe hazırlanmayı hedefleyen şirketler her ar-ge yatırımlarına önemli kaynaklar ayırıyorlar. Elbette geleceğe hazırlanmak için ayrılan kaynaklar yenilikçilik performanısının girdisi olarak önemli. Ancak, sonuçlar sadece girdilerle değil, aynı zamanda bu girdilerin ne kadar etkin kullanıldığını belirleyen süreçlerle de belirleniyor. Bu nedenle ar-ge bütçelerini etkin kullanan şirketlerden kıyaslama yoluyla [...]