Sağlıklı Yaşam İçin Politikalar

Yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsur sağlıktır. Sn. Vehbi Koç’un bu konudaki anlatımı konuyu en iyi şekilde özetlemektedir. Vehbi Koç, insan için eğitimin, dostlukların, zenginliğin ve itibarın yüksek olmasının her birinin yaşam kalitesini on misli artıracak unsurlar olduğunu bu nedenle yaşamın değeri açısından her biri için basamağı belirleyen bir “0” koyulması gerektiğini, sağlık için ise [...]

Finansal Raporların Güvenilirliği

Finansal raporlar şirketin faaliyetleri hakkında sağlıklı bilgi edinilmesi için önemli bir kaynaktır. Gerek şirket hisselerine yatırım yapan yatırımcılar açısından, gerek şirkete kredi sağlayan kurumlar açısından, gerekse vergi alacağını belirlemek için devlet açısından ortaya konan finansal raporların aynı şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere bu konuda zorunlu standartlar oluşturulmaktadır. Şirketin kamuya açıklanan raporlarının güvenilirliği şirketin üst yönetimi ve [...]

Güvenilir Danışman

Üst düzey yöneticiler, ister şirket yönetsinler, ister devlet yönetsinler her zaman birçok karmaşık problemle başetmek durumunda kalıyorlar. Bu nedenle de belli konularda uzmanlıklarına güvendikleri danışmanlarla birlikte çalışmayı tercih ediyorlar. Tarih boyunca güçlü insanların yanında danışmanlar yer almışlardır. Ancak, bu ilişki önceleri danışmanın bilgi ve deneyimi nedeniyle başlasa da, yönetici ile danışman arasında bir güven ilişkisi [...]

Kafayı Çalıştırmak

İnsanları dünyadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünme gücü. Birçok konuda insanlar arasındaki başarı farklarını açıklayan en önemli unsurlardan birisi de düşünce kalitesindeki farklar. Elbette ki güzellik, fiziki güç gibi insanların birçok diğer özelliğinde olduğu gibi zihinsel kapasiteleri arasında da doğuştan gelen farklar var. Ancak, zihinsel kapasiteyi sürekli geliştirebilmek de insanların elinde. “İşleyen demir [...]