Yatırımcı İlişkileri

Halka açık şirketlerde en önemli paydaşlardan birisi de şirket hisseleri ile ilgilenen yatırımcılardır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirket hakkında zamanında, doğru ve tutarlı bilgi sunulması şirketin piyasadaki güvenirliğini olumlu olarak etkiler. Yönetim kurullarının şirketi hissedarlar adına yönlendirme ve gözetme görevini üstlendikleri gözönüne alındığında, yatırımcı ilişkilerinin kalitesini garanti altına almanın da önemli bir yönetim kurulu görevi [...]

Türkiye’nin Seçimi

Önümüzdeki seçimlerde hangi parti veya partiler iktidara gelirse gelsin, iktidarın üç konuda nasıl hareket edeceği yaşam kalitemizi belirleyecektir: (i) kamu yönetimindeki atamaların nasıl yapılacağı, (ii) Türkiye’nin uluslararası arenada konumlandırılmasına ilişkin nasıl bir vizyon ile hareket edileceği, ve (iii) kaynakların verimli, etkin ve şeffaflıkla kullanılmasını sağlamak üzere yönetişim kalitesinin artırmak üzere nasıl bir yaklaşım sergileneceği. Ülkemizin [...]

Küresel İlkeler Sözleşmesi

On sene önce Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan iş dünyası liderlerine “Binyıl Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda bir çağrıda bulunmuştur. Annan, iş dünyası liderlerini özetle: “Yeni küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan çevresel ve sosyal dayanakların oluşturulmasına destek vermeye ve tüm dünya halkları için küresel yatırımlar yapmaya” davet etmiştir. Küresel İlkeler [...]

Şirketlerden Yeni Beklentiler

Toplumun şirketlerden beklentileri artıyor. Şirket denince ilk akla gelen kaynakları etkin bir şekilde kullanarak piyasadaki bir ihtiyacı kârlı bir şekilde karşılayabilen kurumlar akla geliyor. Elbette, şirketlerden en öncelikli olarak beklenenler, kaliteli ürün üretmeleri, kâr elde etmeleri ve kanunlara uymaları. Ancak, küreselleşme ile şirketlerin boyutları ve etki alanları genişledikçe, toplumun şirketlerden beklentileri de çeşitleniyor ve artıyor. [...]