Bilgi, Girişimcilik ve Toplumsal Refah

İnsanoğlu yaşam kalitesini geliştirmek için bilgi ve bilimi kullanabilmesiyle kendisini ayırd ediyor. İnsan topluluklarında da bilgi ve bilimi daha etkin olarak üretebilen ve kullanabilenler göreceli olarak daha yüksek yaşam standartlarına kavuşabiliyorlar. Bu nedenle, ülkelerin eğitim, bilim ve bilginin mülkiyet hakları konularındaki politikaları gelişmişlik düzeyleri açısından belirleyici oluyor. Bilgi ve bilimin insan hayatını nasıl etkilediği konusuna [...]

Demokrasi Performanstır

Küresel vatandaşlığın ön plana çıkmaya başladığı bir dünyada ne insan hakları, ne de demokrasi geleneksel anlamlarıyla sınırlı olarak algılanmıyor. Geleneksel olarak insan hakları, hiç kimsenin cins, renk, ırk, dil, din, sosyal sınıf ya da politik inançlarından ötürü ayrımcılığa uğramaması temel ilkesine dayanır. Demokrasi ise genel olarak oy verme hakkı, girişim özgürlüğü, inanç özgürlüğü, düşünce ve [...]

Yöneticilik Eğitimi

Toplumun kaynaklarını verimli ve etkin kullanabilmek için yönetici kalitesini geliştirmeliyiz. Kaliteli yöneticiler sadece toplumsal kaynakların iyi kullanılması için değil, aynı zamanda şirketlerin rekabet güçleri için de değerlidir. Yönetici yetiştirmek ise sadece okullarda değil, aynı zamanda gerçek hayatta, şirketlerde gerçekleştiriliyor. Birçok ülkede MBA eğitiminin yöneticilik için önemli bir eğitim olduğu düşünülyor. Oysa, CEO’lar arasında yapılan bir [...]

Yenilikçilik Kapasitesini Artırmak

Kazanmayı hedefleyen şirketler, ya pazara yenilikçi ürünler sunarak, ya da herkesin sunduklarını daha iyi ve ekonomik olarak yapabilenler oluyor. Bu nedenle, bir şirketin yenilikçilik kapasitesi, onun sürdürülebilir başarısı için önemli bir yetkinliktir. Bir şirketin yenilikçilik kapasitesini geliştirebilmesi için öncelikle bu konudaki yetkinliklerini ölçmesi gerekir. Ölçülmeyen perfromans, iyileştirilmez. Şirketlere değer yaratabilecek yenilikçiliğin üç temel adımı var: [...]

İşbirlikleri

Şirketlerin temel güdüsü diğer şirketlerle rekabet etmektir. Ancak, özellikle bilginin önemi arttıkça, bilgi paylaşımının kolaylaştıran teknolojiler geliştikçe, başarı için gerekli uygulamaların ölçekleri ve dolayısyla riskleri arttıkça şirketler işbirliklerine daha çok önem vermeye başladılar. İşbirliklerinin rekabet etmenin önüne geçmesinin birkaç temel nedeni var. Kıyasıya rekabet aslında müşteriler için yaratılabilecek değerin ve bunun için gerekli kaynakların sınırlı [...]