Yaşlılık Yönetimi Politika Önerileri

Demografik gelişmeler en kolay tahmin edilebilen trendler arasında olmasına rağmen, politika oluşturma sürecinde yeteri kadar değerlendirilmiyor. 2050 yılına geldiğimizde dünyada 60 yaşın üzerindeki nüfus, 15 yaşın altındakilerden çok olacak. Dünya yaşlanıyor ve bugünden yaşlı insanların arttığı bir dünya için hazırlık yapmazsak, bu konu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Yaşlanan bir dünya nüfusu özellikle dünyanın [...]

Küresel Isınmaya Çözüm Önerileri

Küresel ısınma yaşam kalitemizi, ekonomik gelişmeyi ve içinde yaşadığımız çevreyi tehdit eder hale geliyor. Küresel ısınma soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun kirlenmesine, tabiat dengelerinin bozulmasına ve insan sağlığının bozulmasına neden oluyor. Küresel ısınma bugüne kadar yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarını, deniz seviyesindeki yapıları, kuraklık bölgelerinde yaşayan insanları tehdit ediyor. Özetle, küresel ısınma hepimizin içinde yaşadığı bu gezegendeki [...]