Küreselleşme ve Türkiye

İnsanoğlu yaşam mücadelesinde önceleri küçük takımlar kurarak avlanma ve korunma ihtiyaçlarını karşılarken, zaman içerisinde küçük yerleşim birimleri, daha sonraları şehirler ve ülkeler kurarak paylaşım ve uzmanlaşmanın etkilerinden faydalanarak yaşam ile ilgili riskleri azaltmaya, refah düzeyini geliştirmeye çalıştı. Günümüzde özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler dünyanın dört bir yanındaki insanlar arasındaki etkileşimlerin artmasına, bir başka ifade [...]

Yönetim Kurulu Etkinliğini Ölçebilmek

Ölçülmeyen performans iyileştirilemez. Kurumsal yapıların en önemli organı olan Yönetim Kurullarının performansı, kurumsal başarının ve sürdürülebilirliğin temelidir. Yönetim Kurullarının performansını ölçebilmek ve geliştirebilmek, aslında kurumların geleceğe hazırlanmasını sağlamak için önemli bir araçtır. Bu nedenle, her geçen gün dünyada daha da önem kazanmakta olan kurumsal yönetişimin seviyesini ölçebilmek için çeşitli araçlar geliştiriliyor. Ancak, bu ölçüm araçlarını [...]

İçinde Dünya Olmayan, Dünya İçinde Olamaz

Gelecek hafta gerçekleşecek olan Ulusal Kalite Kongresi’nin ana teması “Dünya Vatandaşlığı.” KalDer böylesine farklı konuları ele alarak düşünsel öncülük yapıyor. Dünya vatandaşlığı kavramının bizlere getirdiği yetki ve sorumlulukları iyi anlamak refah düzeyimizi geliştirmenin ve sürdürülebilirliği sağlamanın temelini oluşturuyor. Bu seneki Kongre teması da ülkemizdeki insanların ve kurumların bu anlayışı daha iyi anlayıp, yaşamlarına yansıtmaları amacıyla [...]

Kurumsal Yönetişim, Kurumsal Güvenin Temeli

Güven, insan ilişkilerinin olduğu kadar, kurumlararası ilişkilerin de sağlıklı gelişmesinin temelidir. Dünya küçüldükçe, kurumlararası ilişkiler ve karşılıklı bağımlılık artıyor. Kurumlar, başarı için sadece kendi kaynaklarını değil, aynı zamanda başkalarının da kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Başkalarının kaynaklarına ulaşabilmek için ise onlara güven veren ilişkiler kurabilmeleri gerek. Bu nedenle, güvenilir olmak başarı için, gelişme için hayati bir [...]

Kurumsal Yönetişim

Tüm paydaşlara güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyor ve sürdürülebilirliği sağlayabiliyorlar. Bu nedenle, kurumsal güvenin temelini oluşturan kurumsal yönetişim. küçük-büyük veya halka açık-aile şirketi ayırımı olmaksızın her geçen gün daha yaygınlaşıyor. Kurumsal yönetişim, kurumun tüm paydaşlarıyla ilişkilerindeki davranışlarını ve iletişimini yürüten herkesin görevi [...]