Bilgi Emekçilerini Yönetebilmek

Değer yaratmanın en önemli girdisi bilgidir. Zaten çağımıza “bilgi çağı” denmesinin nedeni de en büyük zenginlik yaratma kaynağının tabii kaynaklar, fiziki sermaye yatırımları değil, bilgi olmasıdır. Bu nedenle, bilgi yönetimi için birçok yöntem ve araç geliştiriliyor ve organizasyon yapılarında da önemli değişiklikler oluşuyor. Bilginin diğer sermaye kaynaklarından ayırt edici en önemli özelliği paylaşıldıkça artıyor olmasıdır. [...]

Davos ve Dünyaya Katkıda Bulunmak

Dünya’nın gündeminin belirlendiği, iş dünyası liderleriyle devlet başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bilim adamlarının biraraya geldiği en önemli toplantılardan birisi de her sene Dünya Ekonomik Forumu tarafından Davos’da düzenleniyor. Davos toplantıları 1971 yılında Alman asıllı ekonomi Profesörü Klaus Schwab tarafından Avrupalı işadamlarının dünyada gelişmekte olan rekabet ortamına uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla başlatıldı. Bundan 37 [...]

Yenilikçilik İçin Yaklaşımlar

Şirketler başarı için yenilikçiliği kurumsal kültür haline getirmeli. Ancak, genel kanı yenilikçiliği bilimsel buluşlarla özdeşleştiriyor. Bu nedenle, yenilikçilik için gerekli yatırımların yüksek olacağı ve getirilerinin uzun vadede gerçekleşebileceği düşüncesi şirketleri bu konuda atalete yönlendirebiliyor. Oysa doğru soruları sormak, yenilikçilik açısından doğru cevapları bulmanın en temel yöntemi. Doğru sorular çeşitli kategorilerle ele alınabilir. Yeniliçilik için ilk [...]

Şirket Evliliklerine Hazır mısınız?

Şirketler her sene stratejik planlarını gözden geçirip yıllık bütçelerini oluşturuyorlar. Ancak, genellikle bu çalışmalar organik büyüme stratejilerini içermekle birlikte potansiyel şirket evlilikleriyle ilgili konulara değinmiyor. Oysa, günümüzde potansiyel şirket evlilikleri sadece konu gündeme geldiğinde değil, stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Şirket evlilikleri birçok nedenle gerçekleştiriliyor: (i) pazar payını artırabilmek, (ii) hedef şirkette bulunan [...]