Karar Teorisi ve Pazarlık Sanatı

Pazarlık her birimizin bireysel ve kurumsal olarak sık, sık yapmak zorunda olduğumuz bir davranıştır. Bu konudaki yetkinliklerimizi artırmak önemli kazanımlar sağlamamıza yardımcı olur. Bu konuda yazılmış en iyi teorik kitaplardan birisi de Howard Raiffa’nın “Negotiation Analysis” başlıklı kitabıdır. Bu haftadan başlamak üzere hayatımızda önemli bir yer tutan pazarlık konusunu bu kitaptan da faydalanarak, ele almaya [...]

Toplumsal Uyum

Toplumsal güç çeşitli vektörlerden oluşur. Bir gücü kuvvetli kılan bu vektörlerin aynı yöne yönelmesiyse, o gücü azaltmanın en etkin yollarından birisi de bu vektörlerin oluşturduğu alt güçlerin birbirlerine karşı olmasıdır. Toplumsal uyumu yakalayabilen toplumlar gelişirken, iç çekişmelerle uğraşmak durumunda kalan toplumların gelişmeleri sekteye uğrar. Bu nedenle, toplumun çeşitli kesimlerinden liderler ve bireylerin toplumsal uyum için [...]

Finans Tepe Yöneticisi

CEO (Chief Executive Officer), bir kurumun en üst düzey yöneticisine verilen uluslararası ad, ülkemizde de literatüre girdi ve birçok kişi Türkçe kartlarında CEO terimini kullanıyor, bu isimle Türkçe bir dergi bile var. Ancak, finanstan sorumlu tepe yöneticilerinin uluslararası adı olan CFO (Chief Financial Officer – Finans Tepe Yöneticisi), kullanımı henüz aynı yaygınlığı kazanmadı. Bu konuyu [...]

Sağlıkta Performans Ölçümü

Yaşam kalitesini belirleyen en önemli boyutlardan birisi sağlıktır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir taraftan insanların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırırken, diğer taraftan da sağlık harcamalarının çok önemli ölçüde artmasına neden oluyor. Bu konuda yapılan çalışmalar birçok ülkede önümüzdeki 40 yıl içinde sağlık harcamalarının GSMH’nın %5-7’si kadar artacağını gösteriyor. Türkiye için yapılan tahminler ise 40 [...]