Genel Giderleri Yönetebilmek

Rekabetin her geçen gün keskinleştiği bir ortamda şirketlerin maliyetleri kontrol altına almak için odaklandıkları gözlemleniyor. Ancak, genellikle bu çabalarda üretim maliyetleri öncelik kazanırken, genel giderlere ilişkin çalışmalar hem kıyaslama güçlükleri, hem de ayrıştırma güçlükleri nedeniyle doğru yönetilemiyor. Bu nedenle, genel giderleri kısabilmek için stratejik kararlar yerine belli oran hedeflerinin verildiği gözleniyor. Oysa, genel giderler de [...]

Çevreye Duyarlı Şirketler

Çevresini korumayanların çevresi kalmaz. Bu nedenle, çevreye duyarlı olmak aslında sürdürülebilirliğin ve o çevreden etkilenenlerden çalışma izni alabilmenin temelidir. Bir başka ifade ile, çevreye duyarlı olmak bir gönüllülük değil, zorunluluktur. Ancak, çevreye duyarlı olmayı sadece ilgili kanunlara ve standartlara uymanın ötesinde görebilen ve bu konudaki toplumsal duyarlılığın artacağını bilerek konuyu fırsata dönüştirebilen şirketler çok hızlı [...]

Yenilikçilikte Süreklilik

Ürün yaşam eğrilerinin gün geçtikçe kısaldığı, müşterilerin her geçen gün daha bir sabırsızlıkla yenilikler beklediği bir ortamda şirketler başarı için yenilikçi ürün geliştirme kapasitelerini artırmak durumunda kalıyorlar. Yenilikçilik konusunda sürekliliği yakalayabilen şirketler ise önemli bir rekabet avantajı elde ediyorlar. Bu nedenle, şirketler sadece bir yenilikçilik üzerine odaklanmak yerine yenilikçi ürün portföylerini iyi yönetebilme yetkinliğini geliştirmeye [...]

Eğitimin Değeri

Toplumsal refah düzeyimizi artımanın en temel yöntemi gençlerimizin ve yetişkinlerin sürekli olarak kendilerini geliştirecek eğitim almalarını sağlamaktır. Bilgi çağında, ülkemizin yarattığı katma değeri artırmanın yolu insanlarımızın bilgi ve yetkinlik düzeyini geliştirmekten geçer. Eğitim sadece eğitimi alanların yaşam kalitesini değil, aynı zamanda çevresinin ve toplumun da yaşam kalitesini artırır. Bu nedenle, kamusal bir nitelik taşıyan eğitim, [...]

Pazarlıkta Uzlaştırıcı Destek Kullanmak

Pazarlıkta kolaylaştırıcı, arabulucu veya hakim olarak görev yapmak üzere uzlaştırıcı destek kullanılabilinir. Bu tip bir destek uzlaşılması gereken bir konuyla karşı karşıya olunduğunda, tarafların tarafsız bir karar vericiyle ulaşılacak sonucu baştan kabul etmeleriyle, bağımsız desteğin kişilik sorunlarının aşılmasına yardımcı olarak bir uzlaşma ortamı yaratabileceği durumlarda, yararlanılacak desteği verecek kişinin deneyimi ve tarafsızlığı nedeniyle yaratıcı çözümler [...]