En Ucuz Enerji

En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Dünyadaki ülkeler arası gelir dengesizlikleri azaldıkça, dünyanın enerji talebi artıyor. Enerji gereksinimlerini ağırlıklı olaraka sınırlı fosil enerji kaynaklarından karşılayan bir dünyada enerji maliyetleri görülmemiş düzeylere çıkıyor. Evlerde kullanılan enerji evleri ısıtma ve soğutma, su ısıtma ve soğutma, aydınlatma ve ev aletlerinin gerektirdiği güç olarak sınıflandırılabilir. Diğer enerji kullanım alanları [...]

Özel Yatırım Fonları

ABD kaynaklı kredi krizinin özel yatırım fonlarının şirket alımlarını güçleştirmesine rağmen, özel yatırım fonları hala şirket evliliklerinde önemli bir aktör olmaya devam ediyor. Bugün özel yatırım fonlarının şirket alımlarında sermaye olarak kullanmak üzere henüz bağlanmamış kaynakları $300 milyarı geçmiş durumda. Üstelik özel yatırım fonlarına yapılan yatırımlardan beklenen getiriler de yüksek. Bu nedenle, her ne kadar [...]

Mega Projeleri Yönetebilmek

25 sene önce üzerinde yoğun olarak çalışma fırsatı bulduğum bu konu günümüzde büyük önem kazandı. Özellikle küresel gelişmeler sonucu hızla artan enerji ve tabii kaynak fiyatları dünyada birçok mega projenin aynı anda başlatılmasına neden oldu. Önümüzdeki beş yıl içinde başlatılması planlanan enerji, madencilik, altyapı gibi alanlardaki mega projelerin tutarının $71 trilyonu aşması bekleniyor. Bu rakam [...]