Veri Madenciliği

Teknolojik gelişmeler dünyada gerçekleşen bir çok işlemin elektronik olarak kayıt altına alınmasını, bu kayıtların kolayca saklanabilmesini ve gerektiğinde erişilebilmesini hem kolaylaştırıyor, hem de bu işlemlerin her geçen gün daha ucuza mal edilmesini sağlıyor. Ancak, ilişkisel veri tabanlarında saklanan birçok veriden kararlar için anlamlı çıkarımlar yapabilmek bu verilerin bilinçli uzmanlarca analiz edilmesini gerektiriyor. Üstelik veri miktarı [...]

Veri Merkezleri

Her geçen gün şirketler ve kurumların bilgi sistemlerine bağımlılıkları artıyor. Bırakın kurumsal bilgi sistemlerini, on yıl önce çoğumuzda bulunmayan cep telefonumuzun bir günlüğüne bozulması bile hayatımızı olumsuz etkiliyor. Birçok şirket finansal işlemlerini, satın almalarını, kaynak planlamalarını, tedarikçi ve müşteri ilişkilerini artık bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, bu sistemlerin maliyetleri ve riskleri yeterince değerlendiriliyor mu? Örneğin, [...]

Fiyatlandırma Stratejisi

Ürün ve hizmetleri için fiyat belirleme bir şirketin kârlılığını belirleyen en önemli kararlardan birisi olmasına rağmen, bu konudaki uygula yetkinliği genellikle yeterince gelişmemiş oluyor. Ekonomi teorisinde tam rekabetin olduğu durumlarda fiyat firmalar tarafından değil, pazardaki toplam arz ve talep tarafından belirlenir. Ancak, bu teorik ortam gerçek hayatta sadece soyut bir kavramdır. Çünkü, bu teorinin en [...]

Hayat, Bir Aynadır

“Hayat bir aynadır. Siz ona gülümserseniz, o da size gülümser.” Yaşamını iyileştirmek isteyen herkes ilk önce olumlu düşünmeyi öğrenmelidir. Çünkü, düşünceler inançları, inançlar davranışları, davranışlar da çevre ile etkileşimi belirler. Zihni sağlıklı olanların, bedenleri de daha sağlıklı olur. Dolayısıyla, olumlu düşünce hayatın kalitesini ve süresini de artırır. Olumlu düşünce yeteneği öğrenilebilecek bir yetenektir. Bu yeteneği [...]