Katılımcı Eğitim

İş yaşamı öncesinde ve sırasında farklı eğitim teknikleri ile yetişen yöneticilerin sayısındaki artış ile yeni kuşağın iş olgusuna yaklaşımındaki farklılık daha da göze çarpıyor. Takım çalışması, liderlik, problem çözme, ve stratejik düşünme gibi zor aktarılan yetkinliklerin geliştirilmesi için klasik bilgi aktarımı yöntemlerinin yanı sıra çalıştayların ve açık hava eğitimlerinin kullanılması, katılımcı eğitimin şirketler tarafından da [...]

Satış Yönetimi

Şirketler kârlılığı artırmak için satışlarını yönetirken üç temel yaklaşım benimsiyorlar: (i) satışı kârlılık sağlayacak müşterilere yönlendirmek, (ii) mevcut müşterilere satış potansiyelini artırmak, ve (iii) ödeme risklerini azaltmak. Yeni müşteri edinmek genellikle eldeki müşteriyi tutmaktan çok daha pahallıdır. Bu nedenle, mevcut müşteriler ile ilişkinin iyileştirilmesi önem taşır. Şirketler hangi müşterilerini kaybedebileceklerini önceden belirleyebildikleri durumda, bu müşterilerini [...]

Komşumuz Rusya

Karadenizden komşumuz Rusya Türk şirketlerinin uluslararası pazarlarda yerleşik olarak gelişmelerinin ilk durağı oldu. Elbette 1980’lerde yurt dışına açılan Türk şirketleri başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir köşesine ihracat yapıyor. 1980’den bu yana Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok ülkede önemli projeler gerçekleştiriyorlar. Ancak, üretim tesisleriyle, dağıtım kanallarıyla ülkemizin önde gelen şirketlerinin yerleşik [...]

Değişimi Sahiplendirebilmek

Kriz dönemlerinde değişen şartlara uyum sağlayabilenler başarılı olurken, değişimi gerçekleştiremeyenler yok oluyorlar. Kriz değişimin hızla gerçekleştirilebilmesi açısından hem bir fırsat, hem de bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, dünyayı saran krizde kurumların değişime ayak uydurma hızlarının artması gerekiyor. Kurumsal değişimi sağlamak için öncelikle kurumu değişimin gerekliliğine ve aciliyetine inandırmak gerekiyor. Bunu sağlamanın en etkili yollarından birisi [...]