Küresel Krizden Küresel Yönetişime

ABD’deki ev fiyatları balonun patlamasıyla başlayan kriz büyük bir süratle küresel bir nitelik kazandı. Bu kriz sonucunda dünyanın dört bir köşesindeki insanların hayatları belki de Berlin duvarının yıkılmasından veya 11 Eylül 2001 saldırılarından daha fazla etkileniyor. 1929 buhranından 2. Dünya savaşının çıktığı göz önüne alınırsa, bu krize verilecek tepkilerin küresel düzeni ne denli etkileyebileceği konusunda [...]

Küresel Sorunlara Küresel Çözümler

İnsanlığı ilgilendiren birçok sorun küresel nitelik kazanıyor. Bunlar arasında terörism gibi güvenlik sorunlarını, AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları, küresel ısınma gibi yaşamsal değişimleri veya ABD’de başlayan küresel ekonomik krizini sayabiliriz. Özellikle ekonomik krizin boyutları ve yaygınlığı insanların bu karşılıklı bağımlılığı çok daha yakından hissetmelerine neden oluyor. Dünyanın dört bir köşesindeki insanlar liderlerinden çözüm bekliyor. Ancak, her [...]

Talep Yaratmada Yenilikçilik

Küresel ekonominin durgunluğa girdiği bir dönemde ürün ve hizmetleri için yeni talep alanları yaratmak şirketler için öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu nedenle, talep yaratmada yenilikçiliği yakalayabilen şirketlerin deneyimlerinden faydalanmak bu konudaki yetkinliklerin gelişmesine yardımcı olur. Talebi geliştirmenin yöntemlerinden birisi ürün tanımını genişleterek müşterinin üründen faydalanma keyfini artıracak farklı ürünleri veya servisleri de kapsamasını sağlamaktır. [...]

Stratejik Riskler

Tanımlamadığımız kavramları ölçemeyiz. Ölçemediğimiz kavramları da yönetemeyiz. Bu nedenle, şirketlerin geleceğe hazırlanmasındaki en önemli unsurlardan olan strateji konusundaki riskleri tanımlayabilmek onları yönetebilmenin ilk adımıdır. Stratejik riskler yedi farklı boyutta değerlendirilebilir: (i) Proje riski, (ii) Müşteri riski, (iii) Değişim yönetimi riski, (iv) Rakip riski, (v) Marka değerine ilişkin riskler, (vi) Endüstri yapısına ilişkin riskler, (vii) Durgunluk [...]

Kurumsallaşma

Kurumsallaşma yönetim kalitesini geliştirmenin ve bu gelişimi sürekli kılmanın temelidir. Kurumsallaşma konusunda ilerleme kaydeden şirketlerde neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda fikir birliği vardır. Kurumsallaşmanın ileri düzeyde olduğu bir kurumda insanlar çok daha iyi yetişir çünkü verilerle konuşulur, şeffaflık vardır, farklı fikirlerin rahatlıkla savunulabildiği bir yönetim ortamı vardır. Bu da insanların eğitimini, gelişimini sağlar. [...]