Rakipleri Yakından İzlemek

Yönetimin önemli görevlerinden birisi de rakiplerin yaptıklarını yakından izlemek, onları göz altında tutmaktır. Bu nedenle, yönetim kurulları da düzenli olarak rekabet durumu ve rakiplerdeki yeni gelişmeler hakkında bilgi edinmelidir. Rakipleri yakından takip etmek öncelikle kendi performansını kıyaslayabilmeyi ve dolayısıyla geliştirebilmeyi sağlar. Çünkü, ölçülmeyen performans iyileştirilemez, aynı şekilde karşılaştırılmayan performans da rekabetçilik açısından değerlendirilemez. En iyi [...]

Krizden Fırsat Çıkarabilmek

Krizlerin en önemli faydası sorgulanmayanları sorgulama fırsatı yaratmasıdır. Pazarın büyüdüğü, kârlılıkların tatminkâr olduğu dönemlerde temel odak nasıl daha fazla kaynak yaratılabileceği, büyümeden nasıl daha fazla pay alınacağı gibi konular olur. İş yapış biçimleri, genel gider yapıları, verimlilik gibi konuların sorgulanması ikinci plana kalır. Kriz, beklenmedik bir değişim olarak nitelendiğinden, sürpriz kavramını da içerir. Sürpriz ise [...]

Yeni Bilginin Olasılıklara Etkisi

Herhangi bir konuda karar verirken insanlar bilinçli veya bilinçaltı olarak farklı alternatiflerin gerçekleşme olasılıklarını değerlendiriyorlar. Özellikle önemli sonuçları olan konularda, bu değerlendirmelerinde isabet oranını artırmak için yeni bilgi edinme yolunu seçiyorlar. Ancak, bu konuda eğitim almamış olanlar, ki bu grup insanların büyük çoğunluğunu oluşturuyor, yeni edinilen bilginin ağırlığını doğru değerlendiremiyorlar. Bu durum, alınan kararlarda da [...]

Yazı Tura İle Politika

Doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki en önemli fark sosyal bilimlerde yapılan gözlemlerin gözleneni değiştirmesidir. Örneğin, trafik kurallarına uyum konusunda yapılan bir araştırma sürücülere soru sorularak gerçekleştirildiğinde kendisi trafik kurallarına uymayanların birçoğunun ‘trafik kurallarına uyduğunu” belirttiği gözlenir. Bu araştırma sürüclerin bilgisi çerçevesinde bir kavşağa yerleştirilen kamera ile gerçekleştirildiğinde de kameranın yerleştirildiği kavşakta trafik kurallarına uyumun [...]

Düzenleyici Etki Analizleri

Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanmak bir ülkenin gelişimi için en önemli konulardan birisidir. Siyaset, kamu kaynaklarının kullanımında karar verici konumda olma hak ve sorumluğunu üstlenmek üzere yapılır. Neyin “doğru” olduğu konusunda farklı toplum kesimlerinin farklı öncelikleri olsa da, kamu kaynaklarının doğru kullanımının önündeki temel engel bu öncelik farkları değil, kamu sektöründe yönetim [...]