İnşaat Sektöründe Verimliliği Artırabilmek

İnsanoğlunun en önemli hayallerinden birisi de barınma ihtiyacını karşılayacak bir ev sahibi olmaktır. Sosyal bir varlık olan insan toplumsal yaşama geçtikçe barınma ihtiyaçlarını birarada karşılayacak yerleşimler ve dolayısıyla ulaşım, ortak ihtiyaçlara yönelik altyapılar için talep artmıştır. Bu gereksinimleri karşılayan sektör ise inşaat sektörüdür. Bu nedenle, dünyada birçok ülkede lokomotif sektör olarak bilinen inşaat sektörü dünyada [...]

Kulvar Dışı Rekabet

Rekabet denince akla ilk gelen aynı sektörde faaliyet gösteren ve benzer ürün ve hizmetleri benzer kitlelere sunmaya çalışan şirketler oluyor. Oysa, bir kurumun kârlılığını ve rekabet gücünü etkileyen sadece benzer faaliyet kapsamına sahip şirketler değil, aynı zamanda tedarikçileri, satış kanalları, müşterileri, ikame ürünler, sektöre farklı açılardan giriş yapan aktörler ve düzenleyici ve denetleyici yetkilerle donatılmış [...]

Küresel Krizden Küresel Dersler

ABD’de başlayan finans krizi, küresel ekonomik krize dönüştükçe etkilediği ülke ve insan sayısı da artıyor. Krizin temel nedeni çok büyük kaldıraçlarla çalışan finans sektörünü yönetenlerin sistemik riskleri yeterince yönetememeleri oldu. Mortgage kredilerinin paketlenerek farklı risklerinin farklı kurumlara satılması sırasındaki risk değerlendirmeleri için güvenilen derecelendirme kuruluşları kredi alanların geri ödeyememe risklerini değerlendirirken bireysel faktörleri gözönüne almalarına [...]

Kurumsal Dayanıklılık

Risklerin arttığı, belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde şirketler sadece kârlarını artırmayı değil, aynı zamanda beklenmedik gelişmeler karşısında korunmayı da öncelik haline getiriyorlar. Bu nedenle, şirketlerin sadece dönemsel başarısından değil, aynı zamanda sürdürülebilirliğinden sorumlu olan yönetim kurullarının kurumsal dayanıklılık konusunu gündemde tutmaları gerekiyor. Kurumsal dayanıklılık hem stratejik seçimlerle, hem de uygulamaları yönlendiren kurumsal kültür ile yakından ilişkilidir. [...]

Yaratıcılık Zorunluluğu

Başkalarının yaptıklarını takip ederek, benzer faaliyetler yaparak rekabet avantajı elde etmek çok zor. Ancak yenilik yaptığınız zaman, süreçlerinizi ve yaklaşımlarınızı başkalarından daha hızlı iyileştirdiğiniz zaman bir rekabet avantajı yakalayabiliyorsunuz. Bu nedenle de hayat sanki bir sörf dalgasının üzerinde gitmeye benziyor. Ya dalganın üstünde olacaksınız, ya da altında kalıp ezilip gideceksiniz. Dalganın üstünde kalabilmek için son [...]