Karbon Salınımını Azaltmak

Dünyanın yaşanabilir olma özelliğini korumak için insanoğlunun ürettiği karbon salınımlarını azaltması gerekiyor. Ancak bu sonucu elde edebilmek söyleyebilmek kadar kolay değil. Çünkü, böylesi bir sonuç için hem ülkelerin, hem de iş dünyasının birbirleriyle koordine edilmiş bir yaklaşımı uzun vadeli olarak disiplinle uygulamaları gerekiyor. Üstelik küresel ekonomik kriz ortamında bu konunun gündemden düşmemesi sağlanmalaı. İşte bu [...]

Veriden Bilgiye, Bilgiden Karara

Yöneticilerin sorumluluk alanları genişledikçe, kuruluşunun tedarikçilerini, ürünlerini, çalışanlarını ve müşterilerini birebir tanıma fırsatı da azalıyor. Piyasayı takip edecek ve rekabet durumunu iyi analiz edecek kadar ortama yakın olmak için fırsatları artırmaya çalışan yöneticiler de “iyi yönetici” olarak tanımlanıyor. Yöneticilik, performansı etkileyecek değişkenleri bulmak ve onları istenen yönde etkileyerek performansı artırma sanatıdır. Bunun için yöneticiler öngörülerde [...]

Rekabet Geliştirir

Yaşam kalitesini geliştirebilmenin temeli her zaman daha iyiyi aramaktan geçiyor. Peki, daha iyi nasıl bulunabiliyor? En iyi rekabet ortamı yaratarak. Bu konuyu açmak için hepimizin yakın olduğu bir alandan, spordan örnek verelim. Genellikle dünyada rekorlar, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonluklarında kırılır. Bunun dışında kırılan dünya rekoru oldukça azdır, hele antrenmanda kırılan rekor pek duyulmamıştır. Çünkü, insanlar [...]

Liderlik Açığı

Kurumlar kaynaklarını onları yönlendiren liderlerin öncelikleri doğrultusunda kullanırlar. Bu nedenle, ister şirket, ister sivil toplum kuruluşu, isterse de devlet olsun her kurum için liderlik önemlidir. Liderlik sadece kurumun tepe yöneticisi olarak algılanmamalı, kurum kaynaklarının yönlendirilmesinde söz sahibi olan herkesi içeren bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Her hangi bir kurumdaki liderlerin aynı misyon doğrultusunda çalışmasının sağlanabilmesi ise [...]

Yalın Devlet

Küresel ekonomik kriz dünyada devletlerin rolünün tekrar tartışılmasını gündeme getirdi. İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geliştirecek fırsatlara sahip olabilmeleri için etkin bir kamu otoritesine gerek var. Kamu otoritesinin en azından yedi sorumluluk alanında etkin görev yapması gereğini ortaya koyuyor: (1) Hukuk devleti kavramının geçerli kılınması, (2) Piyasa ekonomisinin her [...]