Varlıkların Değer Tespiti

Dünyadaki finansal krizin en temel nedenlerinden birisi de şirketlerin bilançolarında tuttukları ve her geçen gün karmaşıklaşan varlıkların fiyat tespitinde yapılan yanlışlıklar oldu. Üstelik bu yanlışlıklar finans piyasalarının en gelişmiş oyuncularınca ve hatta bu piyasalarda güven oluşturan derecelendirme kuruluşlarınca yapıldı. Bu nedenle, finans piyasalarındaki oyuncuların yitirdiği güven insanların iş yapma iştahını azaltarak, finansal krizin ekonomik krize [...]

Internet’in Şirketlere Faydaları

RAND’in diğer araştırma kurumları ve üniversitelerle iletişimini geliştirmek için 1960’larda başlattığı internet teknolojileri artık günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, şirketler arasında bu konudaki son gelişimleri kullanma yetkinliği çok farklılaşıyor. Oysa, artık interneti etkin kullanamamak rekabette de geri kalmak demek. Bu nedenle, internet kullanımını geliştirmek sadece şirketlerde çalışan gençlerin ve IT departmanlarının işi değil, [...]

Güçlükten Güç Doğar

İnsanlar ve kurumlar karşılaştıkları güçlükleri bir şikayet veya bahane olarak kullanmak yerine kendilerine sunulan bir fırsat olarak gördüklerinde başarıyı daha kolay yakalayabiliyorlar. Çünkü güçlükler insanları yaratıcılığa yönlendiriyor ve yaratıcılık da başarı için önemli bir girdi oluşturuyor. Karşılaştıkları güçlükleri aşabilenler, o güçlüklerle karşılaşmamış olanlara göre daha donanımlı oluyorlar. Örneğin, işleri daha yoğun olanlar zamanı daha etkin [...]

Ortak Düşünce Tuzaklarından Kaçınabilmek

Yönetim kurullarında önemli risklerden birisi de ortak düşünce tuzaklarına düşülmesidir. Herkesin aynı şekilde düşündüğü bir kurulda birden fazla üyenin değer yaratmadığı unutulmamalıdır. Yönetim Kurullarını oluşturan üyelerin farklı deneyimlere sahip olmaları, kendi görüşlerini bağımsız olarak ortaya koyabilecek kadar özgüvenli olmaları bir yandan farklı görüşlerin ortaya konabilmesini sağlarken, diğer yandan sonuçta ortak bir karar almayı sağlayacak şekilde [...]