Zamanın Önceliği

Yöneticilik kaynakları etkin kullanma bilimi ve sanatıdır. Etkinlik ise ancak doğru hedef ve öncelikler doğrultusunda tanımlanabilir. Bu nedenle, iyi yöneticilik temelde doğru öncelikleri belirleyebilmek ve sistemin bu öncelikler doğrultusunda kurgulanıp, çalıştırılmasını sağlamaktır. Sermayeye ve yatırım mallarına ulaşımın sınırlı, talebin ise neredeyse karşılanamayacak kadar çok olduğu dönemlerde, şirketlerin birinci öncelik üretim tesislerindeki sınırlı yatırımların en üst [...]

Bir Rica

Yaşam kalitesini geliştirebilmenin en temel aracı her alanda yönetim kalitesini geliştirmektir. Bu nedenle, uluslararası kurumlarda, siyasette, şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kalitesini artırmak üzere çalışmak insanlığın gelişimi için önemli bir girişimdir. Yönetim bilimi konusundaki gelişmeler genellikle batılı yazarlarca kitaplaştırılmakta ve dünyanın kullanımına sunulmaktadır. Ülke olarak dünyadaki etkinliğimizi artırmak, lider ülkeler arasında olmak istiyorsak dünyanın [...]

Senaryo ile Planlama

Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde gerek stratejik planlama, gerekse bütçe çalışmalarını gerçekleştirenlerin işleri güçleşiyor. Geçtiğimiz sene birçok şirket yıllık bütçeler yerine üçer aylık bütçelerle çalışmayı tercih etti. Birçok şirket ise duyarlılık analizleriyle belirsizliklerin etkilerini belirlemekle yetiniyor. Duyarlılık analizleri piyasadaki küçük değişikliklerin gelir gider tablosu ve bilançoya nasıl etki yapacağını belirlemek için kullanılabilinir. Ancak, belirsizliklerin yüksek olduğu [...]

Kıyaslama Öğrenmeyi Geliştirir

Kalite denince ilk akla gelen belli standartlara uyan, güzel, gelişmiş, gibi sıfatlardır. Oysa bunların ötesidir, “kalite”. Kalite, kısaca, beklentileri aşmak demektir. Bu tanımıyla da insanlığın, sürekli gelişmenin bir ifadesini içerir. Dinamik bir kavramdır. Çünkü, insanların beklentileri her karşılandığında yükselme eğilimi gösterir. Bir kaç sene önce “kaliteli “olarak nitelendirilen bir ürün bugün “sıradan”, yarın ise “kabul [...]