Ürün Yaşam Sürecinde Sorumluluk

Tedbirin maliyeti, tedbir alınmaması sonucu oluşan sorunları düzeltmekten genellikle çok daha düşüktür. Ancak, tedbirin maliyeti faydasından önce geldiği için yeterince tedbir alınmaz. Gerçek liderler, gelecekte karşılaşılması olası sorunları önleyecek tedbirleri zamanında alabilme öngörüsünü ve cesaretini gösterebilenlerdir. Günümüzde belirgin bir trend, çevre duyarlılığının artmakta olduğudur. Bu nedenle, çevreye duyarlı olmak aslında sürdürülebilirliğin ve o çevreden etkilenenlerden çalışma izni alabilmenin [...]

Öğrenmemek Geri Kalmaktır

Geleceğimiz için en büyük tehlike, zamanını üretken faaliyetlerle ve öğrenmeden uzak geçirenlerin çoğalmasıdır. Bu nedenle, okulların tam gün olmaması, işsizliğin artması, erken emekliliğin artması ülkemizin gelişimi ve gelecekteki rekabet gücü açısından en büyük risktir. Günümüzde en önemli rekabet avantajı bilgiyi etkin kullanabilme yetkinlikleridir. Teknoloji geliştikçe, bir taraftan insanların ihtiyaçları hızla değişiyor, diğer taraftan edinilen bilgi birikimi de [...]

Uzaklık

Uzaklık sanılanın aksine bir mesafe fonksiyonu değil, bir zaman fonksiyonudur.  Hatta duygusal boyutta değerlendirildiğinde bir uzlaşmazlık, anlaşmazlık fonksiyonu olarak da değerlendirilebilir, uzaklık.  Aynı evde yaşayan, hatta aynı yatağı paylaşanların bile birbirinden uzaklaşabildiğinden bahsedildiğine göre.  Örneğin, ‘Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur’ sözünde ifade edilen iki insan arasındaki mesafenin uzunluğu değil, görsel ve sözsel iletişimdeki [...]

Yeni Yıl

Yeni yılın ilk günü milyonlarca insan için bir önceki senenin değerlendirilmesi, gelecek yıl için ise yeni hedeflerin belirlenmesine neden oluyor. Ancak önemli olan sadece hedefleri koymak değil, o hedeflere ulaşabilmektir. Yeni yılda hedeflere ulaşmanın ilk adımı zorlayıcı ancak gerçekçi olan sınırlı sayıda hedef belirlemektir. Bu nedenle ilk önce mevcut durumun bir hesabını çıkartmak, daha sonra gerek [...]