Farklılıkların Yönetimi

“Sen sana ne sanırsan, Ayruğa da (ötekine de) onu san; Dört Kitabın manası, Budur eğer var ise.” Yunus Emre Bugün şirket yöneticilerinin karşılaştıkları en önemli iki sorun yetenekli bireyleri cezbedebilmek ve birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar kurma yoluyla sektörlerin yeniden yapılanmasını yönlendirebilmektir. Yetenekli bireyleri çezbetmeye çalışırken, yaş gurupları, cinsiyet, ulusal kimlik, dinsel aidiyet, etnisite ve cinsel [...]

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları

Şirketler her geçen gün çevre konuları, insan hakları, yolsuzlukla mücadele gibi toplumsal konularla daha yakından ilgilenme baskısı altındalar. Birçok şirket bu konularda bazen iyi niyetli olmalarından, bazen de bu toplumsal baskılar nedeniyle faaliyetlerini geliştiriyorlar. Ancak, genellikle bu konudaki faaliyetleri işlerinden ayrı, bir sosyal lisans gereği olarak yerine getiriyor, bu konudaki çalışmalarının iş sonuçlarına etkilerini yeterince değerlendirmiyorlar. Bu konuda [...]

Maliyet Yönetimi

En etkin para kazanma yöntemlerinden bir tanesi maliyetleri azaltmaktır. Çok özel bir ürün veya hizmet satanlar dışında birçok firma satışlarını piyasada belirlenen fiyatlarla yapmak durumundadır. Zaten liberal piyasa ekonomisinin kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağladığı öngörüsünün ardındaki varsayım da şirketlerin ve müşterilerinin çok sayıda olması ve bağımsız olarak karar veriyor olmalarıdır. Bu nedenle, şirketler maliyetlerini [...]