Kurumsal Benimseme ve Uygulama Etkinliği

Dünya hızlı bir değişim süreci içerisinde. Şirketler ve kurumlar her gün yeni kavramlarla karşılaşıyor, bunlardan bazıları moda haline gelerek yayılıyor, bazıları ise zorunlu standartlar haline geliyor. Bu kavramlarla tanışan, gönüllü ve/veya zorunlu olarak uygulamak durumunda kalan şirketler bazen göstermelik olarak, bazen de iyi niyet ile bu kavramları kurumları içinde uygulama çabalarına girişiyorlar. Ancak, yeni bir [...]

Karar Kalitesini Artırmak

Kurumların geleceği aldıkları kararlar ve yaptıkları stratejik seçimlerle belirleniyor. Bu nedenle, karar kalitesini artırabilmek sadece gelecek dönem performansı açısından değil, aynı zamanda kurumların sürdürülebilirliğini sağlamak açısından da önemli. Stratejik kararlarda risk-getiri, kısa vade-uzun vade, teşvik-denetim, farklı paydaşlara etkiler, ve etik kurallar-piyasa ugulamaları arasındaki dengeleri doğru şekilde kurabilmek ise deneyim ve bilgelik gerektiriyor. Bu konuda başarı [...]