Her Gün, Her Yıl Bir Hediyedir. Değerlendirebilenlere…

Yılbaşları milyonlarca insan için bir önceki senenin değerlendirilmesi, gelecek yıl için ise yeni hedeflerin belirlenmesine neden oluyor.  Ancak önemli olan sadece hedefleri koymak değil, o hedeflere ulaşabilmektir. Yeni yılda hedeflere ulaşmanın ilk adımı zorlayıcı ancak gerçekçi olan sınırlı sayıda hedef belirlemektir. Bu nedenle ilk önce mevcut durumun bir hesabını çıkartmak, daha sonra gerek mekan, gerekse [...]

Parlamentolarda Tarih Yazmak

Bu hafta Fransa Parlamentosu’nda gündeme gelecek olan Ermeni meselesi konusunda Türkiye’de maalesef birçok kişi yeterince bilgi sahibi değil. Oysa, bu konuda dünya kamuoyunda sesimizi duyurabilmek için sadece bilgi düzeyimizi artırmakla kalmamalı, aynı zamanda bu bilgileri hedef kitlelerimiz için cazip olacak şekilde sunmak üzere içerik geliştirmeye öncelik vermeliyiz. “Bu konuyu tarihçilere bırakalım” tezi her ne kadar [...]

İstatistik Bilgisi Karar Kalitesini Artırır

Yönetim kararları sadece tecrübeye ve sezgiye değil, aynı zamanda verilere de dayandırılmalıdır. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler şirketlerin piyasa hakkında birçok veriyi daha kolay toplayabilmesini ve saklayabilmesini sağlıyor. Ancak, bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmak ve bu bulguları kararlar için girdi olarak kullanabilmek istatistik bilimi hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. İstatistik belli varsayımlara dayanarak ortaya konan teorik [...]