Capital Dergisi “TAİK Hakkında Dr. Yılmaz Argüdenle Röportaj”

Türk-ABD ilişkilerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi ortak idealleri paylaşmak temeline dayanıyor. Nitekim, bu iki ülkenin halkı bu ortak değerler uğruna bir zamanlar kendi ülkelerinden çok uzak bir yörede, Kore’de, omuz omuza savaşmayı göze alabilmiştir, Bosna, Somali, Afganistan gibi bir çok bölgedeki [...]

Davranışlarıyla Avrupalı Olan Türklerin Sayısını Artırmak

AB denince akla ilk gelen Türkiye’nin AB’ye üye olup olamayacağı, üyelik için daha neler yapılması gerektiği, Avrupalı’ların aslında bizi isteyip istemedikleri gibi konular oluyor. Aklımızın arkasında ise hep AB üyeleğinden ne kazanımlar elde ederiz beklentisi var. Oysa, bakış açımızı daha uzun bir vadeye yayabilsek ve Türkiye’nin de üye olduğu bir AB’nin gelişmesine nasıl katkıda bulunabiliriz [...]

9. Ulusal Kalite Kongresi Açış Konuşması

9. Ulusal Kalite Kongresi’ne hoşgeldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kongre’miz 1997 yılından bu yana Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük Kalite Kongresi ünvanını taşıyor. Bu başarı, yalnızca Kongre’mize değil, TKY’yi başarıyla uygulayan kuruluşlarıyla, elde ettiğiyle yetinmeyen ve gözünü daha ilerilere çeviren toplumuyla bütün Türkiye’ye aittir. Nitekim bugün Kongre’mizde ülkemizin 40 kentinden gelen konuklarımızı ağırlıyoruz. Bölgemizin [...]

2020 Yılında Dünya, Türkiye ve Rekabet Stratejileri

Geçmişi değiştiremeyiz, ama geleceği kazanabilir veya kaybedebiliriz. 2020 yılında daha güçlü bir Türkiye, refah düzeyi daha yüksek vatandaşlar istiyorsak, bugünden 2020 yılı için düşünce ve eylem olarak hazırlanmalıyız. Strateji çalışmalarının belki de en önemli faydası çalışmanın sonuçlarından çok çalışmaya katılan yöneticilerin fikri hazırlığına yaptığı katkı oluyor. Fikri hazırlığı olanlar olayları takip etmek yerine yönlendirme fırsatını [...]

10. Ulusal Kalite Kongresi Açış Konuşması

Değerli Konuklar, Bugün Ulusal Kalite Kongremiz onuncu kez toplanıyor. Onuncu yıl bir kilometre taşı, durup ne kadar yol aldığımıza bakabileceğimiz ve bundan sonrası için rotamızı gözden geçireceğimiz bir dönüm noktası. Evet, tam 10 kez toplanmışız. Kongre’lerin en genel anlamıyla ülkemiz yaşamına katkılarını anlamak için bu ana temalara bakmak yeterli: Sanayi, Hizmet sektörü, İletişim, Eğitim, Ekonomi [...]

KalDer’in 10. Yılı

Bundan on yıl önce bir grup gönüllü, öncü bir kuruluş olarak KalDer’i kurduğunda henüz Toplam Kalite Yönetimi uzak ülkelerde başarıyla uygulandığı bilinen bir yönetim teknikleri toplamıydı. Birkaç öncü kuruluş uygulamaya başlamış olsa da, çalışmalar bir anlamda deneme aşamasındaydı. O dönemde KalDer, ülkemizin verimli toprağına dikilmiş, meyve vermesi umut edilen, özenle sulanan bir fideydi. İlk kez [...]

En Büyük İsraf: Zaman İsrafı

Toplum olarak yaşam kalitemizi artırmak istiyorsak, öncelikle zamanı nasıl değerlendirdiğimize odaklanmalıyız. Örneğin, okul çağındaki 18 milyon gencimizin gerek gün içerisinde okuldaki saatlerini, gerekse okul sonrası zamanlarını ne kadar verimli kullanabildikleri; ya da çalışma çağındaki (20-65 yaş arasındaki nüfusumuzun) ne kadarının çalışma hayatına katılabildikleri ve üretken oldukları toplumsal refah düzeyimizi belirleyen en önemli unsurlardır. Unutulmamalıdır ki, [...]