Yönetişimin Don Kişot’u

ARGE Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile sohbet şaşmaz bir şekilde “yönetişim” üzerine döner. Nitekim bu kez de öyle oldu. Farsçaya dahi çevrilen “Yönetişimin Anahtarları“nın (kitap İngilizce yazıldı) yazarı Argüden‘in yönetişim tarifini çeşitli vesilelerle yazmıştım. Bir kez daha tekrarlıyorum: “Yönetişim, yönetimin üzerinde bir kavram. Yönetimin nasıl denetleneceğini, nasıl yönlendirileceğini belirleyen [...]