Ana Sayfa
Kamu Sektörü
İyi Yönetişim

Tesev’in İyi Yönetişim programından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Dünya Bankası, UNDP, ve AB tarafından en iyi örnekler arasında sayılan “İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam” projesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. Yerel yönetimlerin katılımcı bir anlayışla ortaya konan stratejik planlar çerçevesinde kaynak kullanımı anlayışına geçmesini sağlayacak araçların geliştirilmesi ve tanıtımına katkıda bulunması hedeflenen “İyi Yönetişim El Kitabı’nın” yayınlanmasını ve geniş bir şekilde paylaşımını sağladı.