Ana Sayfa
Özel Sektör
ARGE Danışmanlık

Dr. Argüden, kurumları geleceğe hazırlama çalışmaları, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkıları ile tanınan ARGE Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Logo ve Açıklaması
ARGE Danışmanlık birçok kuruluşun yenilikçi, yaratıcı ve rekabetçi stratejiler geliştirmesine, Türkiye ve Avrupa’da kalite ödülleri kazanmasına destek olmuştur. ARGE, birçok Türk ve uluslararası şirketin yeniden yapılanması ve onbinlerini aşan çalışanlarının insan kaynakları sistemlerinin kurulmasında rol oynamıştır.ARGE bünyesindeki kıdemli danışmanlar Uluslararası Yönetim Danışmanları Birliği kriterlerine uygun olarak ‘Certified Management Consultant’ ve kalite denetçiliği yapma yetkinliğine sahiptir. Tüm danışmanlar senede bir ay gelişmekte olan yönetim teknikleri konusunda eğitim alır ve aynı zamanda, haftada bir gün gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarına destek verir.

http://www.arge.com

1991 yılından bu yana müşterilerine yönetim danışmanlığı hizmetleri sunan ARGE olarak, gelişmiş metodolojilerimiz, çeşitli sektörlerde elde ettiğimiz deneyimler ve güçlü danışman ekibimiz ile Türkiye’nin en iyi tanınan ilk üç danışmanlık kuruluşu arasında yer alıyoruz. Lider olmanın en güçlü özelliğini taşıyan ve gücünü müşterilerinin artan performansından alan ARGE’nin müşteri profilinde kendi sektörlerinde önemli firmalar bulunuyor.

ARGE’nin Temel Prensipleri
• Müşterilerimizin işlerine artı değer katmak,
• Yaratıcı yaklaşımlar ve uygulanabilir çözümler üretmek,
• Üstlendiğimiz her işi en iyi şekilde gerçekleştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak,
• Müşterilerimizin gizliliğine daima özen göstermek.

ARGE bünyesinde yer alan danışmanlar, uzmanlık konularında dünyadaki gelişmeleri takip etmek için senede bir ay eğitim alırlar. Danışmanlarımızın yoğun bilgi birikimleri, firmanın ulaştığı yerli ve yabancı bilgi kaynakları, metodolojik yaklaşımlarımız ve uluslararası uzmanlarla kurduğumuz ilişki ağımız sayesinde müşterilerimizin sorunlarına kısa zamanda çözüm üretiriz.Topluma katkıyı önemli bir sorumluluk olarak gören ARGE, danışmanlarını haftada bir gün sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarda çalışmaya, deneyimlerini toplumsal sorunların çözümünde kullanmaya ve farklı alanlarda liderlik yapmaya teşvik eder.ARGE olarak, mesleğimizde gerekli olan liderlik, saygınlık kazanma, takımları yönetme gibi kritik becerileri en iyi edinme yerinin sosyal çalışmalar olduğuna inanıyoruz. Bu çalışmalarımız 2002 yılında Avrupa Parlementosu’nda, geleceğin Avrupasını oluşturmak üzere kurulan Generation Europe tarafından dünyanın en başarılı üç Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) projesinden biri olarak seçildi.Hedef ve ilkelerimiz

Misyon
Yönetim kalitesini geliştirerek değer yaratmak.

Vizyon
Birlikte çalıştığı kurumlar için yarattığı katma değer ve toplumsal katkılarıyla örnek ve önder olmak.

Değer ve İlkeler

Görevimiz değer yaratmaktır.
ARGE’nin hedefi, müşterilerinin işlerine sürekli olarak artı değer katmaktır. Üstlendiğimiz her işi ”en iyi” şekilde gerçekleştirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayız.

En önemli varlığımız adımıza duyulan güvendir.
ARGE, müşterilerinin işleri ile ilgili öğrendiklerinin mahremiyetini korumaya, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden ödün vermemeye ve müşterinin çıkarlarını her türlü düşüncenin önünde tutmaya özen gösterir. İş hayatında gösterdiğimiz özeni, çalışkanlığı ve dürüstlüğü, toplum hizmetlerinde ve özel hayatımızda da bir yaşam biçimi haline getirmek ilkemizdir.

İşimizin garantisi, çalışanımızın kalitesidir.
ARGE, en nitelikli çalışanları kazanmak, karşılıklı güven ortamı oluşturmak ve takım çalışması içerisinde sürekli gelişmeyi sağlamak için titizlikle çalışır. Sağlıklı yaşama verilen önemin, insanın kendisine ve çevresine duyduğu saygının ifadesi olduğuna inanırız.

Geleceğimizin güvencesi, sürekli öğrenme tutkumuzdur.
ARGE, her çalışanın kendini, işini ve sistemlerimizi sürekli geliştirmesi için uygun ortam hazırlar ve bu konuda ödün vermeksizin çalışmasını bekler. En kıt kaynak olan zamanın, en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışırız.

Yaşam kalitesini yükseltmede bilim ve teknolojiden yararlanırız.
ARGE, müşterilerinin hızla değişen gereksinimlerine cevap verebilmek için dünyadaki en iyi örnekler ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemenin ve başkalarının deneyimlerinden faydalanmanın gerekliliğine inanır.

Hayal gücünün, yaratıcılık ve atılımın temeli olduğuna inanırız.
ARGE, hizmet verdiği müşterilerinin işlerinin yaratıcı çözümler gerektirdiğini bilir; ürettiği çözümlerin uygulanabilir olmasına ve farklılık yaratabilmesine özen gösterir.

Başarının sırrı rekabet gücünü artırmada süreklilik sağlamaktır.
ARGE, müşterilerine verdiği hizmetin her evresinde müşterileri ile bir takım ruhu içinde bütünleşerek çalışır. Müşterilerimizin başarısının, toplumumuzun ve ülkemizin başarısı olarak yayılacağına ve yaşam kalitesini artıracağına inanırız.

 

Yarını Arayışlar Toplantısı

Ülke olarak hepimizin en çok gereksinim duyduğu geleceği görebilmek, gelecekle ilgili sağlıklı öngörülerde bulunabilmek ve buna göre pozisyon alabilmek için sağlıklı bir tartışma ve değerlendirme ortamı yaratılması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla ARGE Danışmanlık olarak New Media Company işbirliği ile Antalya’da Yarını Arayışlar Toplantısı’nı organize ettik.

Toplantıya, Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı , Enerji Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte toplam 120 üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisi, bürokrat, akademisyen ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Geleceğimiz için kritik önem taşıyan konuları tartıştığımız Yarını Arayışlar Toplantısı ile ülkemizin geleceği üzerinde düşünmeyi ve o geleceği şekillendirmeyi hedefledik.

ARGE Referanslar

“Toplam Kalite Yönetimi anlayışının şirketin en üst düzey yöneticilerinden, fabrikalardaki işçilere kadar her düzeyde benimsenmesinde ARGE’nin hem metodolojik, hem de uygulama deneyimlerinden faydalandık. ARGE’nin gerek stratejik düşünce üretme yeteneğinden, gerekse düşüncelerin uygulamaya geçirilmesi konusundaki deneyimlerinden kurumsal olarak fayda sağladığımızı belirtmek isterim.”
Agah Uğur, Genel Müdür

“ARGE’nin, strateji, yönetim sistemleri ve uluslararası kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi konularındaki derin bilgi ve deneyimlerini ülkemiz şartlarına uyarlama konusundaki becerileri dikkat çekicidir. ARGE’nin uluslararası kaliteyi ülkemizde yansıtabilen bir hizmet verdiğini düşünüyorum.”
Mustafa V. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı

“ARGE’nin profesyonelliği, işi sahiplenmesi, yaratıcılığı, işe bağlılığı ve uyumlu çalışması uzun süreli birlikte çalışmamızın temel nedenidir.”
F. Bülend Özaydınlı, İcra Başkanı

“ARGE’nin önemli yetkinliklerinden biri, organizasyonları ve yönetim tarzlarını çok iyi analiz ederek, yaptığı değerlendirme sonucunda kurumlara yararlı çözüm önerileri sunmasıdır. ARGE’nin çok kısa sürede kurumsal incelemesi sonucu hazırladığı organizasyon önerileri sayesinde TAI, hızlı ve etkin küçülmeyi sağlayan organizasyonel yapıya kavuşmuş, aynı zamanda iki büyük müşteriyle çalışmaya alışkın bir yapıdan 25′in üzerinde müşteriye hizmet edecek duruma gelmiştir. ”
J.R. Jones, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ARGE, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile reorganizasyon ve insan kaynakları konusunda verimli bir proje gerçekleştirdi. Bu çalışma sürecinde ARGE ekibi, bizim ekibimizle sinerji yaratan bir yaklaşım gösterdi. ARGE’yi yönetim danışmanlığı ihtiyacı olan kurumlara, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütü ayırımı düşünmeden öneririm.
Rıfat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı

ARGE, son on yılda büyük bir hızla büyümemizden dolayı ihtiyaç duyduğumuz kurumsallaşma ve yeniden yapılanma faaliyetlerimizde bize yardmıcı oldu. ARGE’nin titiz ve disiplinli bir çalışma sonucunda hazırladığı ve her konuda profesyonel yaklaşımlarla hazırlanmış olan detay rapordan dolayı takdirlerimizi sunuyoruz. ARGE ekibinin deneyimi ışığında Vakfımız için hazırlanan ve stratejik yönetim ile çalışma prensiplerini içeren etkin organizasyon planı, kurumumuzun bugününü ve geleceğini belirleyen önemli bir belge olmuştur.
Tamer Şahinbaş, Yönetim Kurulu Başkanı

Yarını Arayışlar Toplantısı

Ülke olarak hepimizin en çok gereksinim duyduğu geleceği görebilmek, gelecekle ilgili sağlıklı öngörülerde bulunabilmek ve buna göre pozisyon alabilmek için sağlıklı bir tartışma ve değerlendirme ortamı yaratılması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla ARGE Danışmanlık olarak New Media Company işbirliği ile Antalya’da Yarını Arayışlar Toplantısı’nı organize ettik.

Toplantıya, Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı , Enerji Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile birlikte toplam 120 üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisi, bürokrat, akademisyen ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Geleceğimiz için kritik önem taşıyan konuları tartıştığımız Yarını Arayışlar Toplantısı ile ülkemizin geleceği üzerinde düşünmeyi ve o geleceği şekillendirmeyi hedefledik.

Yarını Arayışlar Toplantısı

“Yarını Arayışlar” toplantısına, fikirleriyle, kararlarıyla ve eylemleriyle ülkemizin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip bakanlar, fikirleriyle farklılık yaratan iş adamları, emekli generaller, ekonomistler, dış politika uzmanları ve bilim adamları katıldı. Toplantının hedefi bu kişileri bir arada 20 yıl sonrası için kritik önem taşıyan konuları bugünden düşünmeye ve geleceği şekillendirmek için bugünden atılabilecek adımları belirlemeye yönlendirmekti.

Toplantıda 20 yıl sonrasının dünyasındaki siyasi, ekonomik bilimsel ve teknolojik gelişmeler tartışıldı ve katılımcılar tarafından ufuk açıcı olarak nitelendirildi. Toplantıda aynı zamanda Türkiye’yi önemli ölçüde etkileyebilecek altı senaryo hakkında da çalıştaylar yapılarak Türkiye’nin bugünden atması gereken adımlar belirlenmeye çalışıldı.

Ortadoğu’da “Bitmeyen Kavga” ve “Silahlara Veda” senaryoları, AB ile ilişkilerde “AB Komşusu, Türkiye” ve “ Birlikte Güçlenme” senaryoları ve AB-ABD ilişkileri konusunda da “EurAmerica” ve “21. Yüzyılın Berlin Duvarı, Atlantik Okyanusu” senaryoları tartışıldı. Bu senaryoların gerçekleşme olasılıkları şu şekilde değerlendirildi: Ortadoğu’da barış olma olasılığı %37, çatışmanın devam etme olasılığı %63; Avrupa Birliği ile ABD’nin bir birlerine alternatif poltikalara yönelmeleri olasılığı %35, birlikte hareket ederek dünyayı yönlendirme olasılığı %65; Türkiye’nin Avrupa Birliği dışında kalma olasılığı %42, AB üyesi olma olasılığı %58. Her senaryo için bugünden atılması gereken adımlar katılımcılar tarafından belirlendi. Bir birine zıt gibi görünen senaryoların gerçekleşecek olmasının beklendiği durumlarda bile aynı hareket tarzını göstermemiz gerektiği durumlar tespit edildi. Örneğin, Türkiye’nin 20 yıl sonra AB üyesi olması veya olmaması durumunu bugünden biliyor olsak bile 2004 içinde üyelik müzakerelerine başlamak üzere tarih almak için uğraşılması gerektiği ortaya çıktı.

Senaryoların çok farklı gelecekler çizmesine ve her senaryo için atılacak farklı adımlar olmasına rağmen Türkiye’nin geleceğe hazırlanması için yapılan önerilerde bir çok ortak adım da belirlendi.

1. Türkiye iyi yönetişimi tüm kurumlarında uygulamalıdır

2. Ciddi bir eğitim seferberliği ilan edilerek, genç nüfusumuzun teknolojik ve bilimsel etkinliği artırılmalıdır.

3. En kısa zamanda kapsamlı bir hukuk reformu gerçekleştirilmelidir.

4. Güçlü bir ekonomi gerçek güvenliğin temelidir. Bu nedenle, yüksek katma değer üretebilmeye odaklı ar-ge ve teknoloji geliştirmeye odaklanarak devlet-özel sektör-sivil toplum kurumları-üniversite işbirlikleri geliştirilmelidir. Türkiye, AB’nin üretim üssü, bölgenin ise ticaret ve hizmet merkezi olmaya odaklanmalıdır.

5. Türkiye siyaset, ticaret, enerji bağımlılığı, su kaynaklarının kullanımı, teknolojik işbirliği, ve savunma sanayi alanlarında bölge ülkeleri ve doğu ile batı güçleri arasında dengeli ilişkiler kurmalı ancak demokrasi, insan hakları, ve liberal ekonomi açısından dünyanın en gelişmiş ülkelerinin gerisinde kalmamalıdır. Bölgenin şekillenmesinde aktif olarak girişimlerde bulunmaya ve örnek oluşturmaya özen göstermelidir.

6. “Türkiye” markasına ve yurt dışında yaşayan Türklerle ilişkiler önem verilerek, hedef kitle odaklı yaklaşımlarla, ülkenin marka değerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır.

7. Türkiye, tüm kurumlarında uzun vadeli düşünme ve stratejik yaklaşımlarla hareket edebilme kapasitesini geliştirmelidir.

Katılımcılara göre, Türkiye nasıl bir gelecek ile karşılaşırsa karşılaşsın, bu konularda önemli adımlar atmak zorunda.

Dünya Online

ARGE Danışmanlık, kuruluşunun 15’inci yıldönümünü kutluyor.

İSTANBUL- Türkiye’de yönetim kalitesini ve sivil toplum kuruluşlarını geliştirme konusundaki çalışmalarıyla tanınan ARGE Danışmanlık, 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 15 Yılda 200’ü aşkın kurum ile gerçekleştirdiği yüzlerce projeyle ülkenin önde gelen şirketlerince tercih edilen yönetim danışmanlık şirketi olan ARGE Danışmanlık, “Balanced Score Card’, “entelektüel sermaye”, “değer yönetimi”, “değişim yönetimi”, “itibar yönetimi” gibi yönetim alanında birçok yeniliğin de Türkiye’de uygulanmasına öncülük yapıyor.

ARGE Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve DÜNYA Gazetesi Yazarı Dr. Yılmaz Argüden, 15. Kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Yaşam kalitesini geliştirmenin yolu, yönetim kalitesini geliştirmekten geçer” dedi. Tamamı Türk sermayeli bir yönetim danışmanlık şirketi olan ARGE’nin müşterileri, Türkiye’de ve Avrupa’da birçok kalite ödülleri kazandı. ARGE Danışmanlık, farklı sektörlerde önde gelen şirketlerin yeni stratejik açılımlar yaparak, karlılıklarını ve piyasa değerlerini artırmalarına da yardımcı oldu. ARGE ile çalışan şirketler, rekabet hukuku ve AB normlarını stratejik avantaja dönüştürüyor. Halen, ARGE’nin kurumsallaşma çalışmalarıyla oluşturulan organizasyon ve insan kaynakları sistemleriyle binlerce çalışanın performans yönetimi, kariyer planları gerçekleştiriliyor.

Avrupa’ya örnek en iyi üç şirket arasında

Şirket politikası olarak, çalışanlarının haftada bir günlerini gönüllü olarak topluma yararlı faaliyetlere ayırmalarını teşvik eden ARGE, 2002 yılında Avrupa Parlamentosu’ndaki Gençlik Zirvesi’nde kurumsal sosyal sorumluluk konusunda Avrupa’ya örnek en iyi üç şirket arasında değerlendirildi.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla önderlik yapan ARGE, 1999 yılındaki Dünya Ekonomik Forumu’nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın girişimiyle başlatılan “Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni (Global Compact) imzalayan ilk Türk şirketi oldu. ARGE Danışmanlık, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan “Sorumlu Girişimcilik” (Responsible Entrepreneurship) kitabında yer alan tek Türk şirketi oldu. ARGE’nin, kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki çalışmaları birçok üniversitede vaka çalışması olarak işleniyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırladığı çalışma, European Case Clearing House tarafından dünya üniversitelerine sunuluyor. Yönetim bilimindeki yenilikleri, ülke ve kurum kültürüne uyumlu olarak uygulamaya aktarabilme özelliği ile de fark yaratan ARGE, yönetim alanında yayınladığı kitapları ve yenilediği web sitesiyle (www.arge.com) deneyimlerini geniş kitlelerle paylaşıyor.

 
ARGE Danışmanlık
Dr. Argüden, kurumları geleceğe hazırlama çalışmaları, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkıları ile...
Anadolu Grubu
Kurumsal yönetişim konusunda Türkiye’nin örnek gösterilen şirketleri arasında bulunan Anadolu Endüstri Holding ve Anadolu Efes’in çeşitli...
Bilim İlaç
Dr. Argüden’in liderliğinde ARGE Danışmanlık, Bilim İlaç’ın stratejik yönetim, kalite yolculuğu ve insan kaynakları sistemleri çalışmalarına...
Borusan
Borusan Holding, kalite ödülleriyle, Altı Sigma çalışmalarıyla, yeni geliştirdiği iş alanlarındaki başarısıyla ve çalışanlarının yetkinlikleriyle Türkiye’nin...
Doğuş Otomotiv
Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu’na bağlı tüm markaları çatısı altında bulunduran dünyadaki tek şirkettir. Dr. Argüden bağımsız...
Erdemir
Erdemir’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü dönemde şirketin vizyonuna uluslararası bir perspektif kazandırılması, yatırım odaklılıktan şirket satın...
Inmet Mining
Inmet, dört kitada faaliyetleri olan Kanada kökenli uluslararasi bir madencilik sirketidir. Inmet, Kanada’da kurumsal yönetisim konusunda...
Koç Holding
Dr. Argüden Koç Holding ve şirketleri için yaptığı danışmanlık çeçevesinde Koç Grubu şirketlerinin misyon ve vizyonlarının...
Rothschild
Rothschild, 200 yıllık bankacılık deneyimi ve 40 ülkedeki 2000’den fazla çalışanı ile dünyanın önde gelen yatırım...
Vestel
Vestel, Türkiye’nin en önde gelen teknoloji şirketidir. Ürettiği elektronik cihazlar ve beyaz eşya ürünleri, dünyanın dört...