Ana Sayfa
Sivil Toplum

ustun-vatandaslik-oduluDr. Argüden ayrıca aktif bir sivil toplum girişimcisidir. Kalite Derneği (KalDer) Başkanı olarak yaşamın her alanında kalitenin yükseltilmesi , ülkemizdeki özel, kamu ve gönüllü kuruluşların dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmeleri için , Toplam Kalite Yönetimini ülke genelinde bir yaşam biçimine dönüştürmek üzere Ulusal Kalite Hareketi’ ni başlatmış ve bu çerçevede gelenekselleşen birçok etkinlik ve ödüllerin yaşama geçirilmesine öncülük yapmıştır.

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) bünyesinde Türk-Amerikan ve Türk-Kanada ilişkilerinin gelişmesine, çağdaş eğitimin toplumun her kesimine yayılması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kurulmasına, bilimsel çalışmalarla politika üretimi için TESEV’in kurulmasına ve kurumsal sosyal sorumluluk ve sivil toplum kurumlarına gönüllü katkıları özendirmek üzere Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin (ÖSGD) kurulmasına katkıda bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi için mezunların katkılarının örgütlenmesi ve “ sivil toplum destekli üniversite ” modeli gibi öncü örnekler, Argüden’in Boğaziçi Mezunlar Derneği (BÜMED) başkanlığı sırasında başlatılmıştır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yüksek Danışma Kurulu üyesidir. OECD ve Dünya Bankası tarafından kurulan Küresel Kurumsal Yönetişim Forumu Danışma Kurulu üyesidir.  Birleşmiş Milletler Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) Ulusal Temsilcisi seçilmiştir.

 

“Mezuniyet yıllığında bir arkadaşı tarafından yazılan ‘Niye bu kadar çok ‘EN İYİ’sin?” cümlesi belki de onu yakından tanıyanların ortak duygusunu ifade ediyor.”
Melih Arat, “Değişimin Liderleri” 2001

Argüden Yönetişim Akademisi
Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim,...
BÜMED
Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının üniversiteye sahip çıkma ve destek verme misyonu etrafında örgütlenmesi hedefiyle Yönetim Kurulu Başkanlığını...
DEİK
Türkiye ile Amerika ve Kanada arasında iş fırsatlarının geliştirilmesi ve çeşitli sektör ve yörelere yaygınlaştırılması için...
KalDer
Kalite Derneği (KalDer) Başkanı olarak yaşamın her alanında kalitenin yükseltilmesi , ülkemizdeki özel, kamu ve gönüllü...
ÖSGD
Özel sektörün nitelikli çalışanlarının toplumsal sorunlara sahip çıkmasını, sivil toplum kuruluşlarının onların yönetim deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak...
SEV
Sev Eğitim Vakfı (SEV) bünyesinde Üsküdar Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji okullarını bünyesinde...
TEGV
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ülkemizdeki yaşam kalitesinin geliştirilmesi için çağdaş eğitimin toplumun her kesimine ulaşabilmesini...
TESEV
TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika seçenekleri oluşturmak için çalışmalar yapmak, özgür düşünce ve bilgi...
TÜSİAD
1992 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir. Ekonomik ve Mali İşler, Parlamento ve Dış İlişkiler komisyonlarında aktif...
UN Global Compact
Birleşmiş Milletler’in başlattığı Küresel İlkeler Sözleşmesini ilk imzalayan Türk şirketi ARGE Danışmanlık, ilk sivil toplum kuruluşu...