Ana Sayfa
Uluslararası
Dünya Bankası

1985-88 yılları arasında görev yaptığı Dünya Bankası’nda Yılmaz Argüden yirmiden fazla ülke ile, yüzü aşan kredi sözleşmesinin müzakeresinde rol aldı. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Orta Amerika devletleri tarafından kullanılan yıllık 600 milyon Dolarlık kredinin finansal sorumluluğunu yürüttü. Fakir ülkelere yapılan yatırımların koordine edilmesi altyapısının Dünya Bankası’nda kurulması çalışmalarına katkıda bulundu.

www.worldbank.org/tr

 

“I have never known anyone who has both such a wide range of skills and such depth of knowledge and understanding in each.”
W. Walker, RAND Corporation 1984