Ana Sayfa
Haberler
Daha İyi Bir Dünya İçin Sorumluluk Üstlen!

yilmaz-arguden-busiad-duotoneKüresel ölçekte sürdürülebilirlik çalışmaları açısından en önemli yapılardan biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), geçtiğimiz haftalarda Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikle kurum ve kuruluşlara tanıtıldı. Bursa’dan sözleşmeyi imzalamış şirketlerin görüş ve bilgilerinin paylaşıldığı panel öncesi Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile bir araya gelerek, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tarihi süreci, kazanımları ve yürütülen çalışmaları hakkında bilgi aldık. Dr. Argüden Global Compact’ın, kurumların daha iyi bir dünya için sorumluluk üstlenme beyanı olduğuna dikkat çekti.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin tarihi süreciyle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz?

UN Global Compact, 1999 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Davos’ta yaptığı bir konuşmaya dayanıyor. Annan bu konuşmada; dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi arzu ediliyorsa, bu sorumluluğun sadece devletlere bırakılamayacağını, bireylerin, şirketlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademik dünyanın birlikte üstlenmesi gerektiğini vurguluyordu. Global Compact, başta kurumların olmak üzere daha iyi bir dünya için sorumluluk üstlenme beyanıdır.

Nasıl üye olunuyor?

Çok kolay. Üyelik, kurumun en tepesindeki yöneticinin her yıl Birleşmiş Milletler’in ortaya koyduğu 4 ana konuda 10 temel ilkede ne yaptığını BM Genel Sekreteri’ne kamuya açıklanabilir bir rapor olarak sunma taahhüdünü içeriyor. Tüm kurum ve kuruluşlar kendi hedefini kendi koyuyor ve en tepe yöneticisi de bu hedefleri imzalıyor. 100’ü aşkın ülkede 12 bin üyesi olan Global Compact, küresel ilkelerle hareket ediyor ve teknik standartlar koymuyor.

TÜRKİYE’DE 300’Ü AŞKIN İMZACI VAR

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ülkemizde kaç aktif imzacısı var?

Türkiye’de 300’ü aşkın imzacımız var. Dünyada 12, Avrupa’da ise ilk 6 ağ içerisinde yer alıyoruz. Aynı zamanda yaratıcı ve inovatif uygulamalarımızla da ulusal ağlar açısından ödül kazandık.

Global firmalar ve KOBİ’ler arasında her anlamda farklılar söz konusu. Sözleşme kurumlara nasıl bir yol haritası sunuyor?

Global Compact’ın çok basit ama çok etkili bir mekanizması var. Herhangi bir kuruma karbon salınımını şu kadar azaltacaksın gibi bir hedef vermiyor. Diyor ki; insan hakları, çalışma hakları, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi konusunda ne yaptığını senede bir sefer kamuoyuna açıklayacak şekilde yazacaksın. Kamuoyuna açıkladığı için doğru olması adına en üst düzey yönetici tarafından imzalanmasını istiyor. Çalışmalar en tepedeki adama rapor edildiği için bütün kurumun içerisinde faaliyetler daha etkin yürütülüyor ve her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir adım daha ileriye götüren bir yaklaşım doğuyor. Kamuoyuna açık olduğu için de rakipler arasında tatlı bir yarışa dönüşüyor. Bu şekilde Hindistan’daki bir KOBİ de küresel bir şirket de bu temel alanlarını sürekli iyileştirir hale geliyor.

Elenen şirketler de oluyor mu?

BM işini iyi yaptı yapmadı değerlendirmesi yapmıyor. Elenen şirketin tek önemli kriteri raporu yayınlayıp yayınlamadığı. Yayınladığın müddetçe varsın.

Küresel İlkeler Sözleşmesi firmalara neler kazandırıyor?

Kurumlara uluslararası saygınlık kazandırıyor. Muhteşem bir risk yönetim aracı sunuyor. Söz konusu ilkelerle ilgili yapılan ölçüm ve raporlamalar, kurumlar açısından risk yönetimi de sağlıyor. Eğer sistemde bir zafiyet varsa böylece tespit edilmiş ve o konularla ilgili strateji geliştirilmiş oluyor. Markaların satın alınımı yönünde pazar açarken, finansmana ulaşımını kolaylaştırıyor. Bunun sonu olmayan bir yolculuk ve yarış olduğunun, sürekli öğrenmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız lazım. Öncelikle hedef belirleyip ölçmek, sonra da o ölçüm peşinde koşmak gerekiyor. Global Compact bunun için muhteşem bir platform sunuyor. Herkesin raporlarının kamuya açık olmasının yarattığı yarış, rekabet yarışı değil toplumsal olarak daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşmanın yarışıdır. Dolayısıyla Global Compact’a üye olmak öğrenmeyi hızlandırıyor, kıyaslamayı kuvvetlendiriyor ve dünya bazında da itibarınızı da yükseltmeye yardımcı oluyor.

STRATEJİLERİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Türkiye’de yürütülen başarılı çalışmalara örnek verebilir misiniz?

Sektörel Yayılım Stratejisi’ni biz Türkiye’de geliştirdik ve şimdi bütün dünyaya da örnek oldu. Hatta Global Compact Merkezi de bu yaklaşımı benimsemeye başladı. Buradaki yaklaşımımız sektöre özgü çağrılar yapmak ve derneklerin kaynaklarından faydalanarak şirketleri eğitmesine yardımcı olmak. Sektör bazında yaygınlaştırmada ortak çözüm üretmek mümkün olabiliyor. Örneğin bir ilaç sektöründe bütün dünyada 84 imzacı varken biz böyle bir yayılımla sadece Türkiye’den 34 imzacı kazandırdık.

KOBİ’ler için ayrı çalışmanız var mı?

2014 yılında “Çarpan etkili iş birlikleri” ya da “Kazan-kazan ilişkileri” diye tabir ettiğimiz çalışmaları yürüttük. Özellikle KOBİ’leri hedefledik. Türkiye’de KOBİ’lerin paraya ve pazara ihtiyaçları var. Bankaların kredi şartnamelerine Global Compact’in ilgili ilkelerini koymalarını istedik. Böylece süreç daha kolay işleyecekti. Gelinen noktada Türkiye’deki bankalar bu sistemi uygulamaya başladı. Kredi kullanmayanlara da pazar bulma yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİĞİMİZ

BM’nin gelecek 15 yıl için sürdürülebilir kalkınma hedefleri eylül ayında açıklanacak. Türkiye ile ilgili hazırladığınız raporda neler yer alıyor?

Dünya için bundan sonraki 15 yılın kalkınma hedefleri BM tarafından karara bağlanacak. Bu hedef sürecinin geçmişten 2 tane önemli farklılığı var. Bunlardan birisi her hedef için göstergeler belirlendi. 169 tane gösterge oldu. Hem ülkeler hem de bölgeler bazında ölçülebilir hale gelecek. İkincisi hedefler belirginleşirken çok daha sıkı bir istişare süreci hayata geçirildi. Türkiye’de öncelikli ülkelerden birisiydi. STK’lardan akademik dünyaya, KOBİ’lerden bakanlıklara kadar görüşler alarak Türkiye’nin önceliklerini belirledik; Kadınların istihdama daha fazla katılarak hem sosyal hayatın hem de karar mekanizmalarının içerisinde yer almalarının sağlanması da önceliklerden birisi. Toplumun yarısının çalışmadığı bir ülkede refah düzeyini arttırmak zordur. Raporda yer alan diğer konular ise; Genç işsizliğin özellikle nitelikli eğitimle azaltılması ve istihdamın artırması. Sürdürülebilirlik kavramlarının KOBİ’lerde yaygınlaştırılması. Sektörler arası işbirliklerin gelişmesi yönünde.

Küresel İlkler Sözleşmesi’nde yer alan 10 temel ilkeden çevre ve insan hakları ilkeleriyle ilgili ne durumdayız?

Geçtiğimiz dönem yaşadığımız ciddi iş kazaları ve çevre ile ilgili sorunlar gelişime açık yönlerimizin olduğunun göstergeleri arasında. Bu konuda ciddi ilerleme de içerisindeyiz. Ancak şunu da unutmamak lazım dünyada bu konulara önem vermeyen projelerin finansmanı her geçen gün gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde zaten bu konudaki bilinç düzeyimizi arttırmazsak çevreye zarar veren projeleri gerçekleştirme imkânımız da kalmayacak.

Bursa firmaları sürdürülebilirlik anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bundan 20 sene önce Ulusal Kalite Hareketi’ni başlattığımızda, Türkiye’de kalite mi olur deniliyordu. Bugün Türkiye’de otomotiv yan sanayinin dünyada çok iyi bir konuma geldiğini söyleyebiliriz. Avrupa Kalite Vakfı’nın ödüllerini en çok kazanan ülkelerden biri Türkiye ve Bursalı şirketlerde de bu konuda ciddi gelişmeler var. Avrupa’da sanayileşme azalıyor. Kaçtıkları yerlerden birisi de Türkiye sanayisinin gözbebeklerinden Bursa olacak. Biz gerek kalite, gerekse sürdürülebilirlik ve iyi yönetişim kavramlarını Bursa’daki kurumlarımıza ne kadar hızlı kazandırabilirsek; o kadar sorumlu, küresel vatandaşların da Bursa’dan çıkma ihtimali yükselecektir. Bursa’da Nilüfer Belediyesi, Yeşim Tekstil, Tofaş gibi firmalar imza atan örnek kurumlar arasında yer alıyor.

Hürriyet Bursa / 22 Nisan 2015
Röportaj: Sibel Bağcı Uzun

 
İzler
ARGE 20. yıl kitabı
Dr. Yılmaz Argüden’den BM’de iyi yönetişim çağrısı
UN Global Compact Ulusal Ağlar Dünya Başkanı Dr. Argüden, BM Genel Kurulu’nda iyi yönetişim çağrısı yaptı…...
B20, Paris’te OECD merkezinde “Yönetişim ve Sürdürülebilirlik” paneli düzenledi
G20 Zirvesinde Devlet Başkanlarına sunulacak önerilerin belirlenmesi için yapılan hazırlık çalışmaları kapsamında 1 Haziran 2015 tarihinde...
TIRSAN’dan Argüden Yönetişim Akademisi’ne 1.5 milyon dolar bağış
Yönetişim konusundaki bilgi birikimini toplumla paylaşmak üzere faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin...
Global Compact Türkiye Dünyaya Ufuk Açıyor
Küresel ölçekte sürdürülebilirlik çalışmaları açısından en önemli ve yaygın yapılardan biri UN Global Compact (BM Küresel...
Dr. Argüden “Geleceğin 100 Küresel Lideri” arasında seçildi
Dr. Argüden, uluslararası iş ve siyaset dünyasının başvuru noktası haline gelen Dünya Ekonomik Forumu tarafından ‘Geleceğin...
Yaşama Kalite Katıyor
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Birileri “ Kalite” işini omuzladı gidiyor
Toplumsal öncüler bazen çok önemlidir. Onlar toplumları motive ederler, uzun süre yalnız da olsalar mücadeleyi sürdürürler...
“Bay Strateji” Yönetimde Kalite Çıtasını Yükseltti
Platin Ağustos 2006
Stratejik Liderlik Ödülü Dr. Yılmaz Argüden’e verildi
“Kuruluşlara yön vermedeki başarınızın ömür boyu devam etmesini dileriz.” Ferit Şahenk ve Gen. Brent Scowcroft
Dr. Yılmaz Argüden “Kalite’de Liderlik” Ödülü aldı.
Dr. Yılmaz Argüden Association on Employment Practices and Principles’ın San Francisco’da yapılan genel kuruluna özel konusmacı...
Argüden’e Üstün Vatandaşlık ödülü
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin Amerika kıtasında tanıtımı...
Dr. Argüden Seçkin Kariyer Ödülünü aldı.
Ödül, Dr. Argüden’e yaşam kalitesini geliştirmek üzere kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kalitesini geliştirme...
Gelişimin şartı entelektüel sermayeye yatırım yapmaktır
Boğaziçi Üniversitesi için 1,5 milyon ABD Doları bağış. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve ARGE Danışmanlık arasında imzalanan...
BÜVAK bünyesinde Argüden Yönetişim Akademisi Şartlı Bağış Fonu oluşturulmasına yönelik anlaşma imzalandı
Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ve ARGE Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in katıldığı...
Yönetişimin Don Kişot’u
ARGE Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile sohbet şaşmaz bir şekilde...
Dr. Argüden UN Global Compact Yönetim Kurulu’nda
Geçtiğimiz yıl kurulan UNGC Ulusal Ağlar Dünya Danışma Kurulu, Dr. Argüden’i Başkan seçti.  110 ülkenin Ulusal...
Rothschild Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Argüden Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Türkiye’nin hızlı ekonomik gelişimine daha etkin...
Dr. Argüden’e Küresel Rol
UN Global Compact Ulusal Ağlar toplantısının 11.si bu sene Cenevre’de düzenlendi; toplantıya dünyanın dört bir yanından...
Küresel Yönetişim Forumu
Dr. Yılmaz Argüden OECD ve Dünya Bankası tarafından kurulan küresel kurumsal yönetişim forumu danışma kuruluna seçildi....
Entegre Raporlama geliyor…
Bana sorarsanız, Türkiye’de yönetim kalitesi denince ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Dr. Yılmaz Argüden...
Kanada eğitim sistemi, tüm avantajları ile Türkiye’de!
Üç çocuklu bir anne olarak en zorlandığım konulardan bir tanesi okul seçimi. Büyük kızım Melis; hamileyken...
Guru Dergisinin Dr. Argüden ile Yönetim Kalitesi Söyleşisi
PDF olarak indirmek için tıklayın.
İranlılar “yönetişimi” Argüden’den öğrenecek
ARGE Danışmanlık şirketinin kurucusu ve Rothchild-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden iki yıl önce İngilizce...
Daha İyi Bir Dünya İçin Sorumluluk Üstlen!
Küresel ölçekte sürdürülebilirlik çalışmaları açısından en önemli yapılardan biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN...
Danışmanlık Nedir?
Danışmanlığın çeşitli tanımları var, fakat benim anladığım anlamda danışmanlık, uzmanlığı olan alanda tüm bilgisini müşterisiyle paylaşan,...
‘Yeni Elazığ’ Planı Hazır
Rantın en yüksek olduğu yere park yapılacak. İdarecilerden en çok duymak istediğim cümle, Elazığ Belediye Başkanı...
Keys to Governance yayınlandı.
Dr. Argüden’in dünya, devlet, şirket ve STK’larda iyi yönetişim konusundaki kitabı Palgrave MacMillan tarafından yayınlandı.
Yönetim Kurulu Sırları en çok satanlar listesinde…
Dr. Argüden’in 50′yi aşkın yönetim kurulundaki deneyimlerini paylaştığı kitabı iş dünyasına referans oldu. Yazarlar Gila BENMAYOR...
21. Yüzyılın 21 Işığı
21. yüzyıla doğan bu 21 adam, mesleklerinde ve uzmanlık alanlarında bilginin, düşüncenin, teknolojinin, koşullandırmamışlığın verdiği güvenle...
Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ulusal Ağı Temsilcisi
Küresel İlkeler (Global Compact) Ulusal Ağını temsil edecek Yürütme Kurulu çalışmalarına başladı. Küresel İlkeler Sözleşmesi Ulusal...