Ana Sayfa
Kitaplar
Geleceği Şekillendirmek

Her gün aldığımız kararlar ve yaptığımız uygulamalar sadece o günün değil, aynı zamanda geleceğin de belirlenmesine katkıda bulunuyor.

Oysa birçok kişi ve kuruluş günü kurtarmanın peşine düştüğünde geleceği şekillendirebilme fırsatlarını kaçırdığının farkına bile varamıyor. Her gün karşısına çıkan gelecek ile uğraşmak zorunda kalıyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan yüksek enflasyon ve yüksek reel faizler, Türkiye’de yatırım açısından görüş alanının önemli ölçüde kısalmasına yol açtı. Sadece fiziksel veya mali yatırımlarımızın değil, aynı zamanda düşünsel boyuttaki bakış açımızın da vadesi kısaldı.

Karşımıza çıkan sorunların çokluğu ve karmaşıklığı, zamanımızı günlük konuların çözümüne odaklamayı zorunlu kılıyor. Oysa, her gün yangın söndürmekle meşgul olan bir toplum, refah düzeyini ve huzuru artırabilmek için, yangınları önlemeye yönelik yaklaşımlar geliştirmek zorunda.

Geleceği şekillendirebilecek yaklaşımlar ise, ister bireysel, ister özel sektör, ister kamu sektörü, ister sivil toplum kuruluşları, isterse insanlık boyutunda olsun ortak değer ve ilkeleri içeriyor. Aslında toplumun farklı katmanlarda değişik rolleri üstlenen kişiler, aynı kişiler. Dolayısıyla, bu bütünsellik aynı zamanda bir tutarlılık oluşturarak farklı rolleri uyum ile yürütebilme yeteneği de sağlıyor.

Bu bütünsel yaklaşım, sahibi biz olalım ya da olmayalım, sonuçta fiilen kullandığımız kaynakları etkin ve etkili olarak kullanmayı ve getirisini paydaşlar arasında adil olarak paylaşmayı sağlayacak bir yönetim anlayışının, yönetim kalitesinin hayata geçirilmesini gerektiriyor.

Bu yaklaşımın temelinde batının analitik bakışı ile doğunun manevi ve bütünsel bakışının kesişmesi, kendi hayatını aşan uzun vadeli bir bakış açısı ve olumlu düşüncenin gücü var; doğu ile batının kesiştiği Anadolu kültürünün hoşgörü geleneği var; değer yaratmanın, “kendin için ne istiyorsan, karşındaki için de onu iste” yaklaşımının ve sorumluluk üstlenmenin getirdiği anlamlı bir yaşamın hazzı var.

Geleceği şekillendirebilmenin ortak ilkeleri şu şekilde özetlenebilir: Birincisi, geleceği şekillendirmek isteyenler, nasıl bir gelecek istediklerinin hayalini kurmalı, düşünce ve içerik geliştirmelidirler. Sonuçlar ve başarılar problem çözerek değil, geleceğe hazırlıklı olarak ve eldeki kaynakları fırsatlara yönlendirerek sağlanır. “Şans, hazırlıklı olanlara güler”, demişler. Geleceği şekillendirmenin özeti burada yatıyor. Geleceği şekillendirmek demek, gelecekle ilgili fikri hazırlığı yapmak demektir.

İkincisi, arzulanan geleceğin değer yaratıyor olmasına odaklanma gereği var. İnsanlar için fayda sağlayan, kaynakları verimli ve etkin kullanan, süreçleri ve sonuçları kaliteli olan girişimlerin başarı şansı daha yüksek oluyor. Değer yaratmak, problemleri çözerek değil, fırsatları yakalayarak elde ediliyor.

Üçüncüsü, geleceği şekillendirmek isteyenlerin arzulanan gelecek için hangi kaynakların, hangi noktalarda harekete geçirilmesi gerektiğini belirlemeleri gerekiyor. Bu noktada, kaynakların ve sonuçların kurumun içinde değil, dışında olduğu çok iyi anlaşılmalıdır. Bu nedenle, işbirliklerine açık olmak, misyon için kaynakları harekete geçirebilecek en iyilerle çalışmak ve onların gelişimini desteklemek gerekiyor. Etkilenmesi gereken alanın sadece yönettiği kurumla sınırlı olduğunu düşünenler, geleceği şekillendirmede zorluk çekerler. Böyle düşünenlerin vizyonları ve misyonları çok sınırlı ve tutucu kalır, etkileri çevrelerine yayılmaz.

Dördüncüsü, geleceği şekillendirebilmek için çevredeki gelişmeleri sürekli olarak izlemek, bilgiye ve öğrenmeye tutkulu olmak ve sürekli gelişmeyi hedef edinmek gerekiyor. Dünyayı, toplumu, piyasayı, teknolojiyi, takımını ve kendisini iyi tanıyanlar geleceği şekillendirebilmek için bugünden atılması gereken adımları daha net olarak görebiliyorlar.

Beşincisi, geleceği şekillendirmek için iletişime ve güven yaratan liderliğe gereksinim var. İletişimin arttığı ve ağların oluştuğu bir dünyada, başkalarının kaynaklarını harekete geçirebilmek için, bu ağlara güven vererek, onların kaynaklarını kendi istediğiniz şekilde yönlendirmeye çaba göstermek gerekiyor.

Altıncısı, geleceği şekillendirmenin insanın kendi içinde başladığını anlamalı, şekillendirilmeye çalışılan gelecekle önce kendi düşünce, değer ve davranışlarımızı uyumlu hale getirmeliyiz. Tutarlılık sağlayabilmek ve güven verebilmek için düşünce-söylem-eylem birliğinin büyük önem taşıdığını unutmamalıyız. Geleceği şekillendirmek, sorumluluk üstlenerek, inisiyatif alarak ve inanç doğrultusunda harekete geçerek gerçekleştirilebiliyor.

Yedincisi, geleceği şekillendirmek uzun soluklu bir odaklanmayı gerektiriyor. Bu nedenle, yüz metrelik sprinte değil, maraton koşmaya hazırlanmak önem taşıyor. İnsanın kendi içindeki olumlu düşünce, çevresine de pozitif enerji olarak yayılır, insanın dengeli bir yaşam kurması, misyon doğrultusundaki çabaların sürdürülebilirliğini sağlar.

Yaşam sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğu yerine getirirken üstlendiği her rolde yönetim kalitesini geliştirmeye gayret edebilen; birer yurttaş olarak devletten, birer müşteri olarak şirketlerden ve birer birey olarak sivil toplum kuruluşlarından kaliteli yönetimi talep edebilen insanların oluşturduğu bir toplum, özlenen bir geleceği şekillendirmeye başlamış olur. Çözüm, insanın kendi içinden başlar, yaygınlaştıkça başarıyı getirir. Sürdürülebilir kalkınma ve dünya barışı için aldığı kararların başkalarını nasıl etkilediğini iyi anlayan, kendisini bencillikten arındıracak bilgelik düzeyine erişen, insanlık için değer yaratmayı öncelik haline getirebilen ve gelecek için sorumluluk üstlenenlerin artması umuduyla…

Dr. Yılmaz Argüden

 

“Büyük yabancı yayıncıları Türk düşünürlerinin eserlerini basmaya ikna etmek çok zordur. Yılmaz Argüden, üstelik şirket yönetimi gibi rekabetçi bir konuda imkansızı gerçekleştirmiş:
“Boardroom Secrets”
(Palgrave Macmillan, 2009).
Gurur duydum.”
Asaf Savaş Akad

“Dünyada çok farklı camialarda iyi tanınan,
saygı duyulan, modern çağın Rönesans düşünürü ve lideri olarak çok değişik alandaki
az bulunur deneyimlerinizi
ve bilgeliğinizi paylaşmanız muhteşem bir eser yaratmış.”
(“Keys to Governance”
Palgrave Macmillan, 2011)
John H. McArthur

“Çok önemli bir deneyim birikimine sahip bir “management guru” oldun,
bu birikimlerini böyle
eserlerle de paylaştığın için seni kutluyorum.”
Bülent Eczacıbaşı

İyi Yönetişimin Anahtarları
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Boardroom Secrets
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Yönetim Kurulu Sırları
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Geleceği Şekillendirmek
Her gün aldığımız kararlar ve yaptığımız uygulamalar sadece o günün değil, aynı zamanda geleceğin de belirlenmesine...
İyi Yönetişim El Kitabı
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Emekli ve Mutlu
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Kamuda İyi Yönetişim
OECD Konseyi’nin Düzenleyici Politikalar ve İyi Yönetişim Önerileri, düzenleyici politikalar üzerine yayınlanan ilk kapsamlı uluslararası rapor...
ARGE Kurumsal Yönetişim Modeli
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Kıyaslama
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Veri Madenciliği
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Gönüllü Kuruluşların Yönetimi
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Değişim Yönetimi
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Entelektüel Sermaye
PDF olarak indirmek için tıklayın.
İtibar Yönetimi
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Stratejik Bakış
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Değer Yönetimi
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Balanced Scorecard
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Personnel management in the military: Effects of retirement policies on the retention of personnel
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Unintended effects of the military retirement system
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Rational expectations criticism in a microeconomic setting: The case of military personnel retention models
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Middle-term loss prediction models for the Air Force’s enlisted force management system
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Principles for dealing large programs and large data files in policy studies
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Management of large datasets: A case study with California oil wells
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Effect of severance tax on oil produced in California
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Understanding the outcomes of mega-projects: A quantitive analysis of very large civilian projects
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Capturing pioneer plan experience: Implications for synfuel projects
PDF olarak indirmek için tıklayın.
Are robustness measures robust
PDF olarak indirmek için tıklayın.