Ana Sayfa
Makaleler
Küresel Yönetişim
Batı Küreselleşmeyi Kurban Edecek mi?

Küreselleşme her geçen gün hızını artırıyor. Küreselleşmenin en önemli destekçileri ise bu süreçte ekonomik büyümeden en büyük payı alan ABD ve AB. Küreselleşme sayesinde bu süreci erken kavrayan şirketler hem cirolarını, hem de karlılıklarını önemli ölçüde artırdılar. Bir çoğunun ekonomik etki alanı ülkelerinkini aşmaya başladı.

Kürselleşmenin en yaygın olduğu alan finans piyasaları. Günlük para hareketleri, dünya ticaretinin toplamının katlarıyla ifade ediliyor. Bu nedenle de dünyanın bir bölgesindeki bir olay, bir kriz, tüm dünya üzerindeki yatırımların (özellikle de kısa vadeli portföy yatırımlarının) yön değiştirmesine yol açabiliyor.

Yine küreselleşme nedeniyle, hammadde ve ürün piyasalarının arz-talep dengeleri bir ülkedeki yüksek talep nedeniyle, tüm dünyada değişimlere uğrayabiliyor. Örneğin, Çin’in yükselen talebi nedeniyle son senelerde demirçelik endüstrisi hem girdileri, hem ürünleri, hem de lojistik maliyetleri açısından büyük değişimler yaşıyor.

Küreselleşmenin eksik kalan boyutu ise insanların serbest dolaşımı boyutunda gözleniyor. Her ne kadar turizm amaçlı hareketlerde büyük gelişme varsa da, çalışmak için bir ülkeden bir diğerine gitmek uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sınırlı kalıyor. Bu nedenle, özellikle servis endüstrileri küreselleşmenin dinamiklerinden soyutlanmış durumdaydı.

Ancak, teknolojik gelişmeler artık sadece üretimin değil, aynı zamanda servis sektörünün de başka ülkelere kaymasına yol açıyor. Örneğin, bilgisayar programlama işlerini Hindistan’a kayması, sağlık sektöründe doktorların hareketlerinin kısıtlandığı bir dünyada hastaların bu hizmeti ekonomik olarak veren ülkelere gitmeleri (Göz ameliyatları için AB vatandaşlarının Türkiye’ye gelmesi gibi), artık servis sektörlerinde çalışanların da küreselleşmenin etkilerinden soyutlanmasını güçleştiriyor.

Ekonomik anlamda küreselleşme, her faaliyetin daha ekonomik olarak gerçekleştirilebileceği yerde yapılmasını gerektiriyor. Ancak, ekonomiklik sadece işçilik ücretleriyle değil, aynı zamanda verimlilik ve yatırımların teknolojik olarak güncelliğinden de etkileniyor. Bugüne kadar ülkeler arasında serbest dolaşımın sınırlı olması, teknolojik üretim tesislerinin ABD ve AB’de yoğunlaşmış olması, ve bu ülkelerdeki işgücünün daha iyi eğitilmiş olması nedenleriyle bu ülkelerdeki saat ücretleri dünya ortalamalarının çok üstünde gerçekleşti.

Bu konudaki verilerde belirsizlikler olmasına rağmen ABD’de üretim hattında çalışanların ortalama maliyeti $21 seviyesinde, 30 gelişmiş ülke ortalaması $14 seviyesindeyken, Çin’de $1’ın altında seyrediyor. Ayrıca, geçen sene Çin’e giden yabancı sermaye tutarı, ABD’ye giden tutarı aştı. Bir başka ifade ile en son teknolojilerle yapılan üretim tesisleri Çin’e kayıyor. Hindistan’da bilgisayar programlama konusundaki eğitim seviyesi yüksek nüfus, ABD’dekinden çok.

Bu nedenle, yavaş da olsa, küreselleşme dünya üzerindeki ücret dengesizliklerini gidermeye başlıyor. Bileşik kaplar ilkesi çerçevesinde, küreselleşme ile anlamını yitiren sınırlar ortadan kalktıkça aynı işi aynı kalitede yapabilenler aynı geliri elde etmek durumunda kalacaklar. Çalışanlar arasında verimlilik farklarının azalması, yatırımların dünya üzerindeki yayılımında ekonomik olan ülkelere kayması yeni ücret dengelerinin kurulacağı seviyenin sıklet merkezinde (ağırlıklı ortalamada) kurulmasını gerektiriyor. Oysa, bugün ülkeler arasında aynı işi yapanların ücretleri açısından büyük uçurumlar var.

Küreselleşme bu uçurumları ortadan kaldırırken, sadece dünyanın fakir bölgelerinde çalışanların ücretleri yükselmeyecek, aynı zamanda Batı’daki ücret seviyelerinin de önemli ölçüde azalması gerekecek. Bu durum demokrasi ile yönetilen Batı ülkelerinde siyasetçileri çok zor durumda bırakacak. Çünkü, ücretlerin düşmesini önlemek, en azından geciktirmek için küreselleştirmeyi yavaşlatmak üzere baskılar oluşacak. Bunun sonucunda bugüne kadar sağladıkları gelişmenin temelinde bulunan verimlilik ilkesinin, popülizme kurban edilmesi, yabancı düşmanlığı, hatta dünya ülkeleri arasında yabancılaşma, suçlamalar ve savaşlar artabilir.

Kürselleşme sadece çalışanları değil, aynı zamanda emeklileri de etkileyecek. Sosyal güvenlik sistemlerinin açıkları düşen ücretlerle birlikte daha da önemli bir konuma gelecek. Ücret artışlarında toplumsal norm haline gelmiş olan “enflasyon artı” kavramı yerini “enflasyon eksi” kavramına bırakmak zorunda kalacak.

Gelişmiş ülkelerin vatandaşlarını daha iyi eğitmeleri ve yaratıcılık kapasitelerini geliştirmeleri gerekiyor. Batı’daki siyasetçilerinin popülizme boyun eğmeden vatandaşlarını yaşam standardını koruyabilmek için daha az değil, daha çok ve daha verimli çalışmaları; tüketen değil, yatırım yapan bir topluma dönüşmleri konularında ikna etmeleri ve oluşacak toplumsal baskılar sonucunda dünya üzerindeki verimliliği ve adaleti geliştiren kürselleşmeyi kurban etmemeleri acaba mümkün olacak mı?

Dr. Argüden
yarguden@arge.com


Dünya Gazetesi
Aralık 17, 2004
İyi Yönetişim Davranışlarla Sağlanır
       
Eylül 17, 2012
Farklılıkların Yönetimi
“Sen sana ne sanırsan, Ayruğa da (ötekine de) onu san; Dört Kitabın manası, Budur eğer var...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Ekim 8, 2010
Dünyanın Krizlere İhtiyacı Var
İnsanoğlunun dünyada kurduğu yaşam nasıl daha kaliteli ve sürdürülebilir olurdu? Bu sorunun cevabı teknolojik gelişmelerden ziyade...
Temmuz 23, 2010
Küresel İlkeler Sözleşmesi
Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından ilk olarak 31 Ocak...
Dünya Gazetesi
Mart 12, 2010
Yaşlanan Dünya
Ekonomik olarak gelişen toplumlarda nüfusun büyümesi yavaşlıyor. Bu nedenle, dünya zenginleştikçe ortalama nüfus artış hızları da azalıyor. Demografik...
Şubat 10, 2010
Karbon Salınımını Azaltmak
Dünyanın yaşanabilir olma özelliğini korumak için insanoğlunun ürettiği karbon salınımlarını azaltması gerekiyor. Ancak bu sonucu elde...
Dünya Gazetesi
Temmuz 31, 2009
Liderlik Açığı
Kurumlar kaynaklarını onları yönlendiren liderlerin öncelikleri doğrultusunda kullanırlar. Bu nedenle, ister şirket, ister sivil toplum kuruluşu,...
Dünya Gazetesi
Temmuz 10, 2009
Küresel Krizden Küresel Dersler
ABD’de başlayan finans krizi, küresel ekonomik krize dönüştükçe etkilediği ülke ve insan sayısı da artıyor. Krizin...
Dünya Gazetesi
Mayıs 15, 2009
Hayatı Değiştirebilecek Buluşlar
Hayatı değiştiren buluşların büyük yatırımlarla gerçekleştirilebileceğini varsayılır. Örneğin, atom bombasının bulunması, insanın gen haritasının çıkartılması gibi....
Dünya Gazetesi
Aralık 19, 2008
Küresel Krizden Küresel Yönetişime
ABD’deki ev fiyatları balonun patlamasıyla başlayan kriz büyük bir süratle küresel bir nitelik kazandı. Bu kriz...
Dünya Gazetesi
Kasım 28, 2008
Küresel Sorunlara Küresel Çözümler
İnsanlığı ilgilendiren birçok sorun küresel nitelik kazanıyor. Bunlar arasında terörism gibi güvenlik sorunlarını, AIDS gibi bulaşıcı...
Dünya Gazetesi
Kasım 28, 2008
Gücün Sınırı
Her güç, kullanıldığında karşı gücün oluşmasına yardımcı olur. Örneğin, her hangi bir cisim hareket ettiğinde sürtünme...
Dünya Gazetesi
Eylül 12, 2008
Çevreye Duyarlı Şirketler
Çevresini korumayanların çevresi kalmaz. Bu nedenle, çevreye duyarlı olmak aslında sürdürülebilirliğin ve o çevreden etkilenenlerden çalışma...
Dünya Gazetesi
Mayıs 16, 2008
Çevresini Korumayanın Çevresi Kalmaz
Küresel ısınma şirketlerin çevreye olan etkilerine karşı toplumsal duyarlılığın artmasına neden oluyor. Her geçen gün şirketlerin...
Dünya Gazetesi
Şubat 8, 2008
Küresel Kaynaklara Ulaşabilmek İçin Hukuk Sistemi
İş dünyasında gelişme başkalarının kaynaklarını harekete geçirerek sağlanıyor. Bu kaynaklardan önemli bir tanesi de para. Bu...
Dünya Gazetesi
Aralık 14, 2007
Çin Ucuz İşçilik Mi? Bilgi Kaynağı Mı?
İnsanoğlu tarih boyunca ilim nerede en çok geliştiyse onu oradan almaya, ve kullanmaya gayret etmiştir. Çocukluğumda...
Dünya Gazetesi
Aralık 7, 2007
Küresel Isınmaya Çözüm Önerileri
Küresel ısınma yaşam kalitemizi, ekonomik gelişmeyi ve içinde yaşadığımız çevreyi tehdit eder hale geliyor. Küresel ısınma...
Dünya Gazetesi
Ekim 5, 2007
Değişen Güç Dengeleri
Dünyadaki güç dengelerinde önemli değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri anlamak ve geleceğe ilişkin hazırlıklar yapılırken bu yönde...
Dünya Gazetesi
Ocak 31, 2007
Küresel Vatandaşlık
İnsanlar hayatları boyunca içinde bulundukları konumlara göre farklı roller üstleniyorlar: çocuk, öğrenci, Boğaziçili/Mülkiyeli/Teknik Üniversiteli, arkadaş, takımdaş,...
Dünya Gazetesi
Haziran 28, 2006
Standartları Değiştirebilmek
Bir standart yaygın olarak benimsendikten sonra onu değiştirmek çok güç oluyor. Çünkü, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Oysa,...
Dünya Gazetesi
Mayıs 10, 2006
Sürprizlere Hazır Mısınız?
Yeni yıla girerken şirketler stratejik planlarını gözden geçirdi, bütçelerini hazırladı ve yönetim kurullarından onay aldılar. Ancak,...
Dünya Gazetesi
Ocak 4, 2006
Göç ve İnsan Hakları
İnsan hakları, suçluluk nedeniyle ortaya çıkan sınırlamalar hariç, her insanın istediği zaman ülkesinden çıkabilmesini, istediği zaman...
Dünya Gazetesi
Aralık 21, 2005
Demografik Gelişmeler
Gelecek ile ilgili değerlendirmeler yapılırken çevre şartlarının nasıl gelişeceği ile ilgili teknolojik, sosyoljik, ekonomik, ve demografik...
Dünya Gazetesi
Temmuz 20, 2005
Kayıt Dışı Ekonomi
Son dönemlere kadar enflasyonun düşürülmesinin ekonomik büyümeyi azaltacağını düşünenler çoğunluktaydı. Bu konuda Tüsiad tarafından yaptırılan bir...
Dünya Gazetesi
Mart 9, 2005
Toplumsal Bakış Açısı ve Büyüme
Yeni tanıştığınız bir kişinin en son işinin başarılı olamadığını ve battığını öğrenirseniz ne düşünürsünüz? (a) “Bu...
Dünya Gazetesi
Şubat 23, 2005
Küresel Liderlerin Öncelikleri
Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos toplantısında düzenlenen bir çalıştayda küresel öncelikler belirlendi. Toplantıya Bill Gates, Carly Fiorina...
Dünya Gazetesi
Şubat 9, 2005
Katılım Demokrasinin Kalitesini Artırır
Uygulanmayan kararlar değer yaratmaz. Sahiplenilmeyen kararlar ise iyi uygulanamaz. Demokrasinin en önemli faydalarından biri de kararların...
Dünya Gazetesi
Ocak 19, 2005
Batı Küreselleşmeyi Kurban Edecek mi?
Küreselleşme her geçen gün hızını artırıyor. Küreselleşmenin en önemli destekçileri ise bu süreçte ekonomik büyümeden en...
Dünya Gazetesi
Aralık 17, 2004
ABD’nin Seçimi
Bu sene ABD’de sadece ABD’nin değil, aynı zamanda dünyanın da geleceğini etkileyebilecek bir başkanlık seçimi var....
Dünya Gazetesi
Ağustos 6, 2004
Zihinlerdeki Sınırları Aşmak
Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel ülke sınırları değil, zihinlerdeki sınırlar. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerle gelen...
Dünya Gazetesi
Mart 5, 2004
Güçlü Olan Kazanır
Ülkelerin saygınlığı ve refah düzeyi rekabet gücü ile belirleniyor. Davranışlarını tutarlı ilkelere dayandıran ve güçlü olan...
Dünya Gazetesi
Aralık 12, 2003
Küresel NATO
Devletin en önemli rolü güvenlik ve istikrar sağlamak. Özellikle 11 Eylül’den sonra küresel tehdit algılamasında önemli...
Dünya Gazetesi
Ekim 3, 2003
Küresel Vatandaşlık Müfredatı
Teknoloji gelişip, dünya küçüldükçe ve dünya nüfusu arttıkça belki hiçbir zaman göremeyeceğimiz insanlarla karşılıklı bağımlılığımız artıyor....
Dünya Gazetesi
Ağustos 9, 2003
Küresel Konulara Yaklaşım
Dünyada birçok konuda gözlenen değişim hızı gün geçtikçe artıyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, demokrasi ve...
Dünya Gazetesi
Mayıs 30, 2003
İyi Yönetişim
Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesini sağlayabilmek için gerek vatandaşlar, gerekse siyasiler dünyada gelişmekte olan “yönetişim” kavramını iyi anlamalı...
Eylül 20, 2002
Su ve Küresel Yönetim
Yaşamın temelini oluşturan temiz su kaynaklarının gitgide tükenmesi ve kirlenmesi dünyanın en önemli problemlerinden biri haline...
Dünya Gazetesi
Haziran 15, 2002
Tarımsal Destekler
Serbest piyasa ekonomisini savunan gelişmiş ülkeler, en büyük devlet müdahalesini tarım sektörüne sağladıkları desteklerle yapıyorlar. Dünya...
Dünya Gazetesi
Mayıs 4, 2002
Küresel Barış İçin Küresel Zekat
Dünya tarihine baktığımızda insan hayatını etkileyen olgular arasında toplumda en uzun süreli olarak etki alanını koruyan...
Dünya Gazetesi
Mart 24, 2002
Dünya Ticaretini Geliştirmek
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Doha’da başlattığı yeni görüşme sürecinde farklı ülkelerin ortaya koydukları talepler, aslında ülkeler...
Dünya Gazetesi
Şubat 23, 2002
Küresel Yönetim
Dünya, sorunlarını çözebilmek için yeni bir yönetim anlayışına geçmeli. Günlük hayatımızı ilgilendiren konular küresel bir nitelik...
Dünya Gazetesi
Aralık 28, 2001
Dijital Demokrasi
“Gerçek katılımcılık ile sahtesini çok ince bir çizgi ayırır.” Scott Adams İnsanlar gün geçtikçe kendilerini ilgilendiren...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Kasım 25, 2000
Yeni İnsan Hakları ve Demokrasi
“Demokrasi eşitliği değil, fırsat eşitliğini güvence altına alır.” Irving Kristol Yüksek teknoloji devrimi bir yandan bilginin...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Ekim 24, 2000
Geleceği Hazırlamak
“Geçmisi degistiremeyiz, ama gelecegi kazanabilir veya kaybedebiliriz.” Lyndon B. Johnson Strateji çalismalarinin belki de en önemli...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Ağustos 27, 2000
Dijital Devlet
“Teknoloji, değişimin dev motorudur.” Alvin Toffler Dünyadaki teknolojik gelişmeler sadece özel sektörde rekabeti değil, aynı zamanda...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Haziran 18, 2000
Bizden Olan Değil – En İyi Olan
“Kendi saygınlığınıza değer veriyorsanız, kaliteli insanlarla bağ kurun. Yanlış insanlarla birlikte olmaktansa, yalnız olmak yeğdir.” George...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Nisan 23, 2000
Sınırları Aşmak
“Kuşun kanatlanıp uçabilmesi için kabuğun kırılması gerekir.” Lord Alfred Tennyson Günümüzde büyümenin önündeki en önemli engel...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Nisan 2, 2000
Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye
“Binlerce kilometre sürecek bir yolculuk, küçücük bir adımla başlar” Konfiçyüs Uygulanmayan kararlar değer yaratmaz. Sahiplenilmeyen kararlar...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Mart 5, 2000
Zenginliğin Formülü Kalite
“Bazı insanlar çevrelerine bakar ve ‘Neden?’ diye sorar. Ben hayal ederim ve ‘Neden olmasın?’ derim.” Robert...
Sabah Gazetesi İşte İnsan Eki
Mart 3, 2000