Ana Sayfa
Sivil Toplum
TÜSİAD
TÜSİAD

1992 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir. Ekonomik ve Mali İşler, Parlamento ve Dış İlişkiler komisyonlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye Rekabet Raporunun hazırlanmasına, “Emekli ve Mutlu” isimli sosyal güvenlik raporunun hazırlanmasına, Şirket Birleşmeleri, Vergi Reformu ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması çalışmalarına destek vermiştir. Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanıdır.

 
Argüden Yönetişim Akademisi
Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Argüden Yönetişim Akademisi, yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını ve yönetişim kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Argüden Yönetişim [...]Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı kamu, sivil...
BÜMED
Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının üniversiteye sahip çıkma ve destek verme misyonu etrafında örgütlenmesi hedefiyle Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği BÜMED’in kurumsallaşmasına, mezunları bir arada tutacak tesisler kazandırılmasına ve “sivil toplum destekli üniversite” modelinin uygulanmasına katkıları oldu. BÜMED’in kurumsallaşma çalışmaları Sivil Toplum Kuruluşları kategorisinde ilk Ulusal Kalite Başarı ödülü alan mezunlar derneği olarak taçlandırıldı. BÜMED Misyon Boğaziçi Üniversitesi, [...]Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının üniversiteye sahip çıkma ve...
DEİK
Türkiye ile Amerika ve Kanada arasında iş fırsatlarının geliştirilmesi ve çeşitli sektör ve yörelere yaygınlaştırılması için çalışan İş Konseyleri’nin Başkanlığını yaptı. İkili ilişkilerin Anadolu’da çeşitli illere, ABD ve Kanada’da çeşitli eyaletlere yayılmasına ve sektörel çeşitlenmenin sağlanmasına öncü katkılarda bulundu. Türkiye’nin ABD ve Kanadalı iş dünyasına tanıtımına yönelik web portali (www.Turkey-now.org) kurulmasına öncülük yaptı.Türkiye ile Amerika ve Kanada arasında iş...
KalDer
Kalite Derneği (KalDer) Başkanı olarak yaşamın her alanında kalitenin yükseltilmesi , ülkemizdeki özel, kamu ve gönüllü kuruluşların dünyanın en iyileriyle rekabet edebilmeleri için , Toplam Kalite Yönetimini ülke genelinde bir yaşam biçimine dönüştürmek üzere Ulusal Kalite Hareketi’ni başlatmış ve bu çerçevede her yıl gelenekselleşen bazı etkinlik ve ödüllerin yaşama geçirilmesine önderlik yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda [...]Kalite Derneği (KalDer) Başkanı olarak yaşamın her...
ÖSGD
Özel sektörün nitelikli çalışanlarının toplumsal sorunlara sahip çıkmasını, sivil toplum kuruluşlarının onların yönetim deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak üzere özel sektörde gönüllülüğü teşvik etmek üzere Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin kuruluşuna öncülük edenler arasında yer aldı. Kuruluşundan itibaren Derneğin Başkan Yardımcılığını üstlendi. Okul Dostu projesinin geliştirilmesine önemli katkıları oldu. Gönüllülüğü özendirmek üzere, kurumsal bir gönüllülük ödül modeli ve [...]Özel sektörün nitelikli çalışanlarının toplumsal sorunlara sahip...
SEV
Sev Eğitim Vakfı (SEV) bünyesinde Üsküdar Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji okullarını bünyesinde bulundurmaktadır. Tarsus Amerikan Koleji mezunu olan Yılmaz Argüden, vakıfa danışmanlık yapmış ve gönüllü katkılar sağlamıştır. Bu katkılardan biri de SEV’in misyon ve vizyonunu tanımlamasına destek olmasıdır. Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı Amerikan Bord Okulları EĞİTİM HEDEF VE İLKELERİ Amerikan [...]Sev Eğitim Vakfı (SEV) bünyesinde Üsküdar Amerikan...
TEGV
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ülkemizdeki yaşam kalitesinin geliştirilmesi için çağdaş eğitimin toplumun her kesimine ulaşabilmesini desteklemek üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük edenler arasında yer aldı. Ayrıca, eğitimde çağdaş düzeyde okul kitaplarının kullanılmasını sağlayacak örnek bir projenin geliştirilmesine destek verdi. Vakfımızın varoluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Eğitim Gönüllüleri, bu [...]Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ülkemizdeki yaşam...
TESEV
TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika seçenekleri oluşturmak için çalışmalar yapmak, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir. http://www.tesev.org.tr Türkiye’de bilimsel çalışmalarla politika oluşturulmasını desteklemek üzere TESEV’in kurucuları arasında yer aldı. Kurucuları arasında yer aldığı TESEV’in İyi Yönetişim Programı’ndan [...]TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika...
TÜSİAD
1992 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir. Ekonomik ve Mali İşler, Parlamento ve Dış İlişkiler komisyonlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye Rekabet Raporunun hazırlanmasına, “Emekli ve Mutlu” isimli sosyal güvenlik raporunun hazırlanmasına, Şirket Birleşmeleri, Vergi Reformu ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması çalışmalarına destek vermiştir. Kamu Reformu Çalışma Grubu Başkanıdır.1992 yılından bu yana TÜSİAD üyesidir. Ekonomik...
UN Global Compact
Birleşmiş Milletler’in başlattığı Küresel İlkeler Sözleşmesini ilk imzalayan Türk şirketi ARGE Danışmanlık, ilk sivil toplum kuruluşu da Dr. Argüden’in Başkanlığı sırasında KalDer oldu. Dr. Argüden daha sonra Küresel İlkeler Sözleşmesi Ulusal Temsilcisi seçildi ve Türkiye bu konuda şirketlerinin duyarlılığı nedeniyle dünyada öncü ülkeler arasında sayılıyor. Dr. Argüden’in liderliğinde başlatılan sektörel odaklanma stratejisi Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin dünyada [...]Birleşmiş Milletler’in başlattığı Küresel İlkeler Sözleşmesini ilk...