Ana Sayfa
Uluslararası
IFC-PSAG
 
RAND Corporation
RAND Corporation, bünyesinde birçok Nobel ödüllü bilim adamı bulunduran ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ABD’nin birçok stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunan bir düşünce merkezidir.RAND Corporation’da enerji politikası, vergi politikaları, insan kaynakları sistemleri ve mega projelerin yönetimi konularında araştırmalar yaptı. Çalışmaları çeşitli alanlarda politika değişikliklerine yol açtı ve birçok yayına referans kaynağı oldu. http://www.rand.org Rand Bünyesinde [...]RAND Corporation, bünyesinde birçok Nobel ödüllü bilim...
Dünya Bankası
1985-88 yılları arasında görev yaptığı Dünya Bankası’nda Yılmaz Argüden yirmiden fazla ülke ile, yüzü aşan kredi sözleşmesinin müzakeresinde rol aldı. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Orta Amerika devletleri tarafından kullanılan yıllık 600 milyon Dolarlık kredinin finansal sorumluluğunu yürüttü. Fakir ülkelere yapılan yatırımların koordine edilmesi altyapısının Dünya Bankası’nda kurulması çalışmalarına katkıda bulundu. www.worldbank.org/tr1985-88 yılları arasında görev yaptığı Dünya Bankası’nda...
Dünya Ekonomik Forumu
Dr. Argüden, uluslararası iş ve siyaset dünyasının başvuru noktası haline gelen Dünya Ekonomik Forumu tarafından ‘Geleceğin 100 Küresel Lideri’ arasında seçilmiştir. Aynı zamanda bu organizasyon bünyesinde yer alan “Dijital Eşitsizliği Önleme” çalışma grubunda görev almıştır. http://www.weforum.org Geleceğin Liderleri (Hürriyet İnsan Kaynakları – 13.02.200) Cansen Başaran, Meltem Kurtsan, Yılmaz Argüden, Mehmet Öz… Bu isimler Geleceğin Küresel [...]Dr. Argüden, uluslararası iş ve siyaset dünyasının...
Eisenhower Bursu
’93 Fellowship’te üç alana birden odaklanmıştır: 1. Strateji geliştirme ve uygulama 2. Gönüllü Kuruluşlar için kaynak yaratma 3. Kamu yönetiminde düzenleyici ve denetleyici kurumlar http://www.eisenhowerfellowships.org’93 Fellowship’te üç alana birden odaklanmıştır: 1....
IFC-PSAG
Dr. Argüden Uluslararası Finans Kurumu’nun Özel Sektör Danışma Kurulu Yönetişim Komitesi’ne seçilmiştir. Davet mektubu için tıklayınız. Komite üyelerinin listesi için tıklayınız.Dr. Argüden Uluslararası Finans Kurumu’nun Özel Sektör...
OECD-BIAC
OECD Özel Sektör Danışma Kurulunun Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.  OECD ülkelerinin yönetişim kalitesinin artırılması için OECD tarafından öneri haline getirilen 12 ilkenin oluşması çalışmalarına katkı sağladı.OECD Özel Sektör Danışma Kurulunun Yönetişim Komitesi...